Aanvullend menu

Analyse van het hedendaags Nederlands publiek leiderschap: Kunnen we iets leren?

Cover en paggina uit Waartoe

“Wat kan Nederland op het gebied van publiek leiderschap bijdragen aan de wereld?” Een omstreden onderwerp in Nederland en het internationale antwoord dus ook niet zo voor de hand liggend. Met veel genoegen heb ik daarom hierover een hoofdstuk geschreven in het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?‘ van Gabriël van den Brink als editor […]

Lees verder

Groter en trotser

Utrecht

Burgemeester Van Zanen roept op tot saamhorigheid. Qua timing bijzonder, zegt Steven de Waal in zijn column op UtrechtDB. Juist nu begint de meest competitieve periode in de lokale politiek, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Naast grote architectonische en stedenbouwkundige veranderingen staat de stad voor een mentale en organisatorische vernieuwing. Conclusie: ‘Groter en trotser’ en […]

Lees verder

‘Disruptie van de democratie: het directe kanaal’ in: FD, 20 januari 2018

Foto FD Disruptie van de democratie

Waar de tv nog steeds onzinquotes van politici brengt, heeft de burger allang zelf informatie- en opiniemacht. In politiek Den Haag woedt discussie over referenda. In het nieuwe regeerakkoord is het afschaffen van de huidige referendumwet opgenomen, onder verwijzing naar het ‘mislukken’ van het laatste referendum over Oekraïne. De politieke vraag is of deze politieke […]

Lees verder

Public SPACE

Is een onafhankelijke denktank ter bevordering van maatschappelijk ondernemerschap in Nederland.
Lees meer

Activiteiten

Met onderzoek en adviezen, artikelen in de media, en presentaties op congressen stimuleert Public Space het debat.
Lees meer

Initiatieven

Public SPACE coacht en adviseert maatschappelijke pioniers, en brengt ze onder de aandacht.
Lees meer

Netwerk

Public SPACE steunt op een groot netwerk van bestuurders, ondernemers, wetenschappers en opinieleiders.
Lees meer

Word partner

Als u wilt bijdragen aan het maatschappelijk ondernemer­schap in Nederland.
Lees meer