Aanvullend menu

Strategie in de Zorg: Disruptie, ChinaZorg en Leiderschap

geestelijke-gezondheidszorg sprong

De afgelopen dagen heb ik 3 lezingen gehouden op verschillende plaatsen in de zorg. Deze geven een goed inzicht waar nu vele beslissers in de zorg strategisch mee bezig zijn. De eerste was bij het StrategiePlatform Healthcare, georganiseerd door Managementevents. Het ging vooral over de eigen persoonlijke ontwikkeling tot leiderschap. Mijn lezingen voor twee groepen […]

Lees verder

Buren voor Public SPACE: opkomst der Denktanks

meute dag van de denktanks

Op 9 maart j.l. nam Public SPACE opnieuw deel aan de 2e Dag van de Denktanks, georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde. Het is heel goed dat dit overzicht met publieke presentatie er is en vooral dat allerlei partijen zich tegenwoordig graag Denktank noemen. Zelfs zulke gevestigde adviesorganen als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid […]

Lees verder

Management als Kaste en Elite

regentessen frans hals

De afgelopen periode heb ik veel colleges en lezingen, o.a. bij Nationaal Register, NVTZ Academie en VTW, gegeven over maatschappelijk leiderschap en de rol van RvT/RvC (corporate governance) daarbij, het onderwerp van mijn proefschrift. In de selectie van nieuwe bestuurders, maar vooral in de stimulansen, beoordelingen en bijsturingen op hun maatschappelijke oriëntatie en leiderschap is […]

Lees verder

Public SPACE

Is een onafhankelijke denktank ter bevordering van maatschappelijk ondernemerschap in Nederland.
Lees meer

Activiteiten

Met onderzoek en adviezen, artikelen in de media, en presentaties op congressen stimuleert Public Space het debat.
Lees meer

Initiatieven

Public SPACE coacht en adviseert maatschappelijke pioniers, en brengt ze onder de aandacht.
Lees meer

Netwerk

Public SPACE steunt op een groot netwerk van bestuurders, ondernemers, wetenschappers en opinieleiders.
Lees meer

Word partner

Als u wilt bijdragen aan het maatschappelijk ondernemer­schap in Nederland.
Lees meer