Aanvullend menu

Burgermacht krijgt voet aan de grond bij nieuw kabinet

Regeerakkoord-2017-300x214

Nu de inkt bijna is opgedroogd, bekijk ik het regeerakkoord vanuit het oogpunt van burgermacht: de invloed die de disruptieve burger krijgt en kan inzetten om voor zijn belangen en wensen op te komen. Dit is geheel in lijn met de missie van Public SPACE (bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap) en mijn laatste […]

Lees verder

The impact of disruptive citizens on health care

Afbeelding1

In parallel with the ongoing disruption in the market, I pioneered the concept of ‘disruptive citizen’ to draw attention to the impact of the same technological revolution on politics and public services. It leads to new power through information, communication and media and a totally new mentality of self-knowledge, self-steering and self-management of citizens. It […]

Lees verder

Ook cultuur sector kan niet meer om disruptieve burger heen

DEN afb p17

Publiek dat niet langer achterover leunt, maar aan de slag gaat. Bijgestaan door sociale technologie, mobiele tools en een community. Net zoals in de winkelstraat of in de zorg beweegt de disruptieve burger zich door de culturele sector, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Burgers die niet alleen willen meedoen, meebeleven en mee-ervaren, maar […]

Lees verder

Public SPACE

Is een onafhankelijke denktank ter bevordering van maatschappelijk ondernemerschap in Nederland.
Lees meer

Activiteiten

Met onderzoek en adviezen, artikelen in de media, en presentaties op congressen stimuleert Public Space het debat.
Lees meer

Initiatieven

Public SPACE coacht en adviseert maatschappelijke pioniers, en brengt ze onder de aandacht.
Lees meer

Netwerk

Public SPACE steunt op een groot netwerk van bestuurders, ondernemers, wetenschappers en opinieleiders.
Lees meer

Word partner

Als u wilt bijdragen aan het maatschappelijk ondernemer­schap in Nederland.
Lees meer