Aanvullend menu

Burgermacht buitenspel bij herindeling

Aanbieden petitie-180116-013

Burgers en gemeenteraden worden eenvoudig buitenspel gezet bij de voorbereiding van en besluitvorming over gemeentelijke herindelingen. Er groeit steeds meer weerstand en verzet bij burgers en lokale politici…De weerstand groeit tegen de huidige van bovenaf gestuurde praktijk van grenscorrecties waarin provincies de dikste vinger in de pap hebben. De positie en werkwijze van de provincies trekken als het ware een vacuĆ¼m in de lokale democratie.

Download hier het rapport

Een verkenning van Communication Concert en Public SPACE naar de rol en invloed van burgers en raden bij grenscorrecties toont aan dat op 3 punten het bestuurlijk proces verre van democratisch, maar eerder regentesk en onzorgvuldig is in zijn burgerrechten:

a. De burger wordt politiek en staatsrechtelijk buiten het hele proces gehouden. Nederland heeft zijn eigen Catalonische kwestie: 1,5 miljoen Nederlanders mogen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meedoen vanwege een hangende herindeling, waar ze soms niet eens van weten en waar juist politieke strijd over gevoerd zou moeten worden!

b. De minst democratische en bij burgers minst bekende en gewaardeerde bestuurslaag, de provincies, die indertijd zelf sterk geprotesteerd hebben tegen hun eigen herindeling, hebben veel te vertellen over de start van de kwestie en dit weinig democratische proces.

c. De Tweede Kamer is beslisser en rechter ineen, omdat geen van de bezwaarmakende burgers of bedrijven ergens terecht kunnen bij een onafhankelijke instantie met wettelijke bevoegdheden.

Mijn voorwoord bij het rapport geeft goed weer waarom ik vanuit de missie van Public SPACE – bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap – dit een vreemde, maar tegelijk voor Nederland ook typerende gang van zaken vind. Ik heb dat in mijn laatste boek aangeduid als: PolderPaternalisme: goedbedoeld voor u maar zonder u

Ik heb dit rapport inmiddels samen met Communication Concert die een belangrijke rol speelde in de totstandkoming, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor BZK op het Binnenhof, aan de voorzitter Erik Ziens en aan de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de burgemeester van mijn stad Utrecht, Jan van Zanen. Hopelijk gaat de politiek met deze oproep vanuit burgers aan de slag.

Download hier het rapport