Aanvullend menu

Lecture ‘Disruptief Burgerschap’

PSF video thumbnail

Dit video interview is opgenomen door de Avicenna Academie voor Leiderschap vanwege mijn bijdrage aan diverse van hun leergangen voor bestuurders en non-executives, meest in publieke sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en volkshuisvesting.

Vanaf 2015 behandel ik in vrijwel al die lezingen mijn strategisch thema ‘disruptief burgerschap’. In dat begrip zit een combinatie van de meest actuele inzichten uit de strategie literatuur over disruptie, vaak geschetst als marktfenomeen, en mijn toepassing op de politiek, de publieke dienstverlening en het civil society denken:

Vaak gaat het hierbij tevens om het hoofdthema van Public SPACE al sinds de oprichting in 2001 : denken  vanuit een sterke en vitale civil society. Hier betreft het zowel de disruptie van de professionele politiek in representatieve democratie (zie mijn essay in FD)  als van de professionele, aanbodgedreven publieke dienstverlening (zoals gezondheidszorg, zie mijn verslag van een 5 tal internationale lezingen die ik daar recent over hield) . In beide gevallen komt de veel grotere directe invloed en zelforganisatie van de burger er nu disruptief doorheen.

Als bestuurlijk verantwoordelijken niet tijdig strategisch reageren, zoals ik vele executives in het bedrijfsleven fout heb zien doen, zie ik disruptie optreden van deze op zich waardevolle instituten.