Aanvullend menu

Maatschappelijk Leiderschap als enig antwoord op disruptief burgerschap – Kring Andragologie

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam organiseert een serie colleges met topexperts om de kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de sociale zekerheid.

Tijdens zijn college ‘Maatschappelijk Leiderschap als enig antwoord op disruptief burgerschap’ schetst Steven de Waal eerst de zwakke onderbouwing van de formeel politiek in gang gezette transformatie van de verzorgings- en verzekeringsstaat: meer burgerinbreng en decentralisatie naar gemeenten. Het goede nieuws daarbij was dat de politiek wel de terechte ‘hunch’ had, dat burgerschap en civil society belangrijk waren. In de filosofie van De Waal’s Denktank Public SPACE met als missie het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap, was dat een open deur en te laat onderkend. Sindsdien is dat burgerschap, waar Nederland al decennia op bouwt, versterkt door de opkomst van moderne ICT technologieën, zoals platforms, websites en de onderliggende wereldwijd werkende infrastructuur. Deze hebben eerst disruptie veroorzaakt in de markt, maar staan nu ook aan de basis van nieuwe macht, organisatievermogen en zeggenschap van burgers zelf. In deze fundamenteel nieuwe tijd, waarin de burger dus echte macht grijpt en politiek, publieke dienstverlening en bestaande collectieve arrangementen uitdaagt of omver werpt, is het enige antwoord meer leiderschap en ander leiderschap: maatschappelijk leiderschap. Het gaat nu om: burgerschap in de boardroom.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.