Aanvullend menu

Civil Leadership as the Future of Leadership: #Disruptiefburgerschap strategisch geanalyseerd: Medio november lancering op Amazon

Concept cover Future Leadership

Komend boek: ‘Civil Leadership as Future of Leadership. Harnessing the disruptive power of citizens’, voortkomend uit (internationale) lezingen en mijn nieuwste strategische analyses. Verschijnt in november bij Amazon (via Warden Press).

Ik behandel daarin hoe de technologische revoluties die disrupties in de markt veroorzaken, zoals platforms, websites en apps, ook macht aan burger en burgerschap gaan geven. Dit kan disrupterend uitpakken op democratie, politieke partijen, publieke opinie (zoals al te zien bij de casus Stef Blok) en burger-zelforganisatie, niet alleen in klassiek protest (uitsluitend gericht op ‘de politiek’), maar juist ook in solidariteit en coöperatie, waardoor overheid en politiek minder belangrijk worden voor wat er in de publieke ruimte gebeurt. Grootste effect van disruptie is immers de irrelevantie van jouw producten, diensten en boodschappen! De burger is met iets anders bezig, waaronder wat er moet gebeuren in zijn/haar buurt, wijk of groep of (toevallig) interessegebied. Zoals een politiek observator mij ooit zei: ‘Schelden, negativiteit en kritiek is niet leuk voor politici, maar ze zijn er aan gewend. De boodschap die ze echter absoluut niet willen horen: dat ze onbelangrijk en irrelevant zijn en er dus niet zo toe doen. Negeren vinden politici het ergste dat ze kan overkomen!’

Dat is dus de nu bestaande werkelijkheid, zoals al te zien rond de absolute farce dat TV en radio maandenlang meenden tijdens de lopende formatiebesprekingen van het nieuwe kabinet beelden van het Binnenhof uit te moeten zenden over geen enkel nieuws what so ever waar dus ook bijna niemand meer naar keek. Hier had noch de journalistiek, noch de professionele politiek door, dat het nieuwe gevecht tussen alle media gaat om de (schaarse aandacht van de) eye balls. Dit disrupteert dus nu al de oude allianties tussen politiek en pers, maar dus ook de concurrentie om de kijker en daarmee wat men ‘nieuws’ noemt. Dat hoort nu net bij disruptie: gewone bestuurders en politici zien het als laatste aankomen, omdat ze groot geworden zijn in de oude modellen en daar dus ook routineus in zijn gaan geloven. Daar heb je dus onafhankelijke denktanks voor nodig, zoals Public Space, zoals ook het onderwerp was in mijn interview in een RTL Z TV uitzending.

Dat alles behandelt dit nieuwe boek, zoals:

  • het nieuwe medialandschap met een nieuw direct kanaal voor, door en van burgers
  • de nieuwe concurrentie tussen alle mediakanalen
  • de politiek als passief-volgend kanaal en niet langer regisseur (met ‘vrije’ pers) van zogenaamde publieke opinie
  • de publieke opinie als voor het eerst werkelijk publiek en de publieke tribune die permanent aanstaat
  • de nieuwe roep om vormen van directe democratie
  • disruptie van democratie, vooral van de invloed en positie van politieke partijen
  • de enorme groei van de mogelijkheden tot zelforganisatie van burgers: coöperaties en commons
  • de nieuwe rol, het optreden en de retorische kracht van de persoonlijkheid van professionele politici
  • het nieuwe leiderschap dat wordt gevraagd van politiek bestuurders en bestuurders van bedrijfsleven en publieke diensten en van actieve burgers, namelijk maatschappelijk leiderschap, dat het onderwerp van mijn proefschrift ‘civil leaders’ was.

Het is gebaseerd op vele lezingen de laatste maanden over mijn nieuw concept van disruptief burgerschap, waaronder ook vele internationaal. Het thema leeft wereldwijd en bij heel veel eindverantwoordelijke bestuurders, zo is mij daarbij gebleken. Het uitgangspunt in het boek is dat de nieuwe technologie een nieuwe derde revolutie inluidt: de Digital Civil Revolution: een revolutionair andere mensheid, andere samenleving en ander burgerschap.

Het boek analyseert niet alleen, maar geeft ook aanzetten voor de juiste strategische antwoorden, omdat ik en velen met mij natuurlijk niet zit te wachten op disruptie van democratie of vrije pers of afgewogen publieke dialoog. Maar: het is al hier en tot nu toe zijn de antwoorden van zittende publieke bestuurders vaak niet veel beter dan wat ik gezien heb van bestuurders in het bedrijfsleven, die inmiddels failliet, weg of overgenomen zijn. Tijd om wakker te worden!

Nederlandse synopsis Civil Leadership as the Future of Leadership