Aanvullend menu

Agenda archief

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we een actieve inhoudelijke bijdrage leverden. Vaak zijn daarbij de slides van de presentatie van Public Space beschikbaar.

Beeld congres 20180207

Getting used to the technological power of the disruptive citizen – IndustryForum Municipality Sweden

7 februari, 2018

On February 7 Steven de Waal was one of the speakers at the IndustryForum Municipality in Sweden that discussed the current issues in the municipal level and explored digitalization from the public sector perspective. His lecture ‘Getting used to the technological power of the disruptive citizen’ (download pdf) is based on his knowledge and research in this […]

Lees verder →

Download hier de presentatie

Toezicht in Transitietijd van Bibliotheken: “Disruptieve burgerkracht”

5 februari, 2018

De maatschappij verandert; (semi-) publieke organisaties, zoals de Bibliotheken, veranderen mee. Er zijn kansen binnen nieuwe domeinen, maar ook bedreigingen. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren. Wat betekent dat concreet voor de rol van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur? Vraagt dat ook transitie […]

Lees verder →

Symposium VTOI rond afscheid Ton du Burck

18 januari, 2018

Ton du Burck neemt per 1 januari afscheid van de VTOI-NVTK (Vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang), waaraan hij vanaf de oprichting in 2004 zijn tijd, energie, kennis en kunde verbonden heeft. Als dank voor zijn inzet en bijdrage biedt het bestuur van de VTOI-NVTK hem een minisymposium aan met als thema “Terug zien […]

Lees verder →

Maatschappelijk Leiderschap op Texel

Maatschappelijk Leiderschap op Texel

17 januari, 2018

Op 17 januari draagt Steven de Waal bij aan een speciaal leiderschapsprogramma voor potentials voor die rol op Texel. De vraag sluit aan op zijn promotie: welke waarden hebben maatschappelijk leiders en in hoeverre heeft hun achtergrond (bedrijfsleven, burgerij, filantropie?) daar invloed op en mee te maken? Deze vraag past natuurlijk ook heel goed bij […]

Lees verder →

Presentatie rapport 'Burgermacht bij grenscorrecties van gemeenten' aan Tweede Kamercommissie BZK

Presentatie rapport ‘Burgermacht bij grenscorrecties van gemeenten’ aan Tweede Kamercommissie BZK

16 januari, 2018

Op dinsdag 16 januari zal Steven de Waal het rapport ‘Burgermacht bij grenscorrecties van gemeenten’ (een co-productie met Communication Concert) aanbieden aan voorzitter Erik Ziengs van de vaste Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Het rapport toont aan dat op 3 punten het bestuurlijk proces verre van democratisch, maar eerder regentesk en onzorgvuldig is in zijn burgerrechten: […]

Lees verder →

CAOP 20180115 Slide01

De disruptieve burger in het onderwijs: Toekomstgericht leiderschap

15 januari, 2018

Informatisering en digitalisering van het onderwijs, ontwikkeling big data: (disruptieve) innovaties, hoe daarmee om te gaan? Welke innovaties spelen er en wat is de impact? Dit ondermijnt het idee van de keuze vanuit overtuigingen voor pedagogisch didactische methodieken, immers de effectiviteit kan gemeten worden. Hoe hiermee om te gaan naar docenten, leerlingen, ouders? Wat betekent […]

Lees verder →

VTW 20171208 Slide01

VTW Masterclass Disruptie door de Burger: “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

8 december, 2017

Op 8 december verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”. Hij geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de […]

Lees verder →

Bewegen in Utrecht – Utrecht Development Board

7 december, 2017

Op donderdag 7 december organiseert Utrecht Development Board (UtrechtDB) een discussie over ‘Bewegen in Utrecht’. Het belang van bewegen is inmiddels algemeen bekend. Het houdt mensen langer gezond en fit, zowel lichamelijk als geestelijk. Op vele manieren wordt bewegen gestimuleerd, via scholen en sportverenigingen, door werkgevers, in wijken. Het resultaat is echter nog niet wat […]

Lees verder →

Slide01 Munchen 20171206

IndustryForum Healthcare ‘Power of patients and impact on leadership’ Munich

6 december, 2017

On December 6 Steven de Waal is one of the keynote speakers at the IndustryForum Healthcare in Munich. This event presents the latest trends in the medical sector, including healthcare digitalization. The title of Steven de Waal’s lecture will be: ‘Disruption of Healthcare: Power of patients and impact on leadership‘. He will be talking about […]

Lees verder →

Download de presentatie

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s (NVTZ Academie)

22 november, 2017

Op 22 november verzorgt Steven de Waal voor de NVTZ Academie een eendaagse sessie voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s” Tijdens deze dag wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in de gezondheidszorg inzicht gegeven in het complexe strategisch krachtenveld en een vertaling gemaakt […]

Lees verder →