Aanvullend menu

Agenda archief

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we een actieve inhoudelijke bijdrage leverden. Vaak zijn daarbij de slides van de presentatie van Public Space beschikbaar.

College voor Board Potentials: ‘Greep krijgen op je eigen gedrag in Board Room Dynamics’ (Nationaal Register)

11 oktober, 2018

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register. Op 11 oktober geeft hij college over de invloed van de toezichthouder en hoe deze uit te oefenen in de board room arena met zijn specifieke dynamics. Dit college gaat voor beginnende toezichthouders en commissarissen in op board […]

Lees verder →

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht uit ZORG, ONDERWIJS en KINDEROPVANG

10 oktober, 2018

Op 10 oktober verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan de Raden van Toezicht […]

Lees verder →

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI-NVTK Academie

2 oktober, 2018

Op 2 oktober verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan de Raden van Toezicht […]

Lees verder →

De disruptieve burger in het onderwijs: Toekomstgericht leiderschap

24 september, 2018

Informatisering en digitalisering van het onderwijs, ontwikkeling big data: (disruptieve) innovaties, hoe daarmee om te gaan? Welke innovaties spelen er en wat is de impact? Dit ondermijnt het idee van de keuze vanuit overtuigingen voor pedagogisch didactische methodieken, immers de effectiviteit kan gemeten worden. Hoe hiermee om te gaan naar docenten, leerlingen, ouders? Wat betekent […]

Lees verder →

Workshop Board Potentials: ‘Politiek in de top: De moderne lessen van Machiavelli, Shakespeare en Aristoteles’ (Nationaal Register)

21 september, 2018

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register voor Commissarissen. Op 21 september verzorgt hij een workshop over de rol en verantwoordelijkheden van de (beginnende) commissaris/toezichthouder, vooral in relatie tot de entree en het meedoen aan het spel aan de top. Over welke competenties moet een […]

Lees verder →

Actualiteitendiner Landurige Zorg: verbinden van zorg met de leefwereld van de cliënt

19 september, 2018

Met de beweging naar een steeds meer persoonlijke én complexere zorgvraag, staat de langdurige zorg aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De sector wordt uitgedaagd haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de cliënt. Met als extra uitdaging daarbij de verschuiving van zorg: onder aanvoering van maatschappelijke en sociaal-technologische ontwikkelingen […]

Lees verder →

Masterclass Governance in de Zorg – voor medisch-specialisten- Rabo Ondernemers Academie

18 september, 2018

Er komt veel op u af als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Onderwerpen als digitalisering, financiering, kwaliteit, robotisering, samenwerken en governance hebben grote impact. De belangen van de diverse stakeholders patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand en hand. Het […]

Lees verder →

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI-NVTK Academie

13 september, 2018

Op 13 september verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan de Raden van Toezicht […]

Lees verder →

Workshop Board Potentials: ‘Politiek in de top: De moderne lessen van Machiavelli, Shakespeare en Aristoteles’ (Nationaal Register)

12 september, 2018

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register voor Commissarissen. Op 12 september verzorgt hij een workshop over de rol en verantwoordelijkheden van de (beginnende) commissaris/toezichthouder, vooral in relatie tot de entree en het meedoen aan het spel aan de top. Over welke competenties moet een […]

Lees verder →

VTW leergang voor Voorzitters RvC Woningcorporaties

4 september, 2018

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, […]

Lees verder →