Aanvullend menu

Agenda archief

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we een actieve inhoudelijke bijdrage leverden. Vaak zijn daarbij de slides van de presentatie van Public Space beschikbaar.

VTW Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

24 mei, 2017

Tijdens de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC” op 24 mei en 13 juni, verzorgt Steven de Waal een inleiding over trends in de maatschappij. Hij geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op […]

Lees verder →

Inspelen op de disruptieve burger (lezing voor communicatieprofessionals Shell)

22 mei, 2017

Op 22 mei verzorgt Steven de waal een lezing met discussie voor communicatieprofessionals van Shell Nederland over de disruptieve burger: Wat verklaart zijn opkomst en nieuwe burgermacht? Hoe verandert dit de publieke arena en het publieke debat? Hoe speelt de (democratische) politiek hierop in? Wat hebben bedrijven buiten de direct betrokken technologische firma’s hiermee te […]

Lees verder →

Governance en Leiderschap: Karakter, Gedrag en Verleidingen & De positie van Raden van Toezicht (CIPO Governance Symposium: Integriteit en onafhankelijkheid)

17 mei, 2017

Op 17 mei verzorgt Steven de Waal een lezing op een symposium voor de besturen van publieke omroeporganisaties over integriteit en onafhankelijkheid van de Commissie Integriteit Publieke Omroep CIPO. Integriteit is een cruciaal karakterkenmerk van bestuurders en hun interne toezichthouders. Noch publiek, noch externe toezichthouders, noch aandeelhouders, noch belanghebbenden willen twijfelen aan integriteit in de […]

Lees verder →

Doe meer met je publiek: Moderniseer&Innoveer cultuursector! (Conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed)

16 mei, 2017

Op 16 mei organiseert DEN de conferentie Digitalisering van Cultuur en Erfgoed in Amersfoort. Tijdens deze conferentie staat de ontmoeting tussen de erfgoedsector en de cultuursector centraal. Erfgoed is cultuur die we willen doorgeven aan de toekomstige generaties. Technologie speelt een steeds grotere rol in de processen en producten van de cultuursector die (op termijn) […]

Lees verder →

Overheid en Burgerinitiatief: Een spannende nieuwe tango (Symposium Overheidsmanagement Avans Hogeschool)

15 mei, 2017

Op maandag 15 mei houd Steven de waal een lezing bij het symposium van de Avans Hogeschool over de opkomst van en omgang met nieuwe burgerinitiatieven voor de studenten overheidsmanagement. Het wordt in hun ogen de komende nieuwe uitdaging voor de Nederlandse overheid: omgang met eigenzinnig, eigenwijs nieuw burgerinitiatief.  de Waal’s inleiding zal natuurlijk ingaan […]

Lees verder →

Leiderschap bij Digitale Transformaties (AOG Leergang)

11 mei, 2017

Steven de Waal verzorgt op 11 mei een bijdrage over ‘Leiderschap in de cybereconomie’ in het kader van de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties van AOG School of Management. Hij gaat in op het feit dat de hedendaagse technologische revolutie (social media, platforms & ruilmechanismes, apps) vooral een mentaal en gedragseffect heeft, in essentie is […]

Lees verder →

Landelijk Congres der Bestuurskunde 2017

2 mei, 2017

Het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) is een jaarlijks evenement dat aankomend jaar zal plaatsvinden op 1 en 2 mei 2017 in het Kurhaus te Den Haag. Het LCB richt zich met name op studenten bestuurskunde, dus de toekomstige generatie en de toekomst van het vak. Het thema is dit jaar ‘Persoonlijk Leiderschap voor nu […]

Lees verder →

VTOI Regiobijeenkomst voor voorzitters RvT uit het VO/MBO/HBO

19 april, 2017

Op 19 april begeleidt Steven de Waal een regiobijeenkomst van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) speciaal voor voorzitters over hun specifieke rol in de raad, de wisselwerking met het CvB en alles wat hierbij komt kijken. Hij behandelt vooral materiaal uit zijn recente proefschrift en laatste boek ‘Burgerkracht met Burgermacht’ zoals: de ontwikkeling […]

Lees verder →

Leadership and the Public Agenda

13 april, 2017

Op 13 april verzorgt Steven de Waal een gastcollege ‘Leadership and the Public Agenda’ als onderdeel van de NIG Course ‘Leadership in the Public Sector’ voor PhD studenten, georganiseerd vanuit de onderzoeksschool voor bestuurskunde van de Universiteit Utrecht (USBO). Uiteraard baseert hij zich hierbij op zijn proefschrift, ‘The value(s) of Civil Leaders'(Eleven 2014). Het theoretisch […]

Lees verder →

NVTZ leergang voor Voorzitters van Raad van Toezicht

11 april, 2017

Op 11 april verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder →