Aanvullend menu

Agenda archief

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we een actieve inhoudelijke bijdrage leverden. Vaak zijn daarbij de slides van de presentatie van Public Space beschikbaar.

Nationale Innovatiestrategie: Burgercoöperaties in de gezondheidszorg

4 juli, 2018

Op 4 juli vindt de startbijeenkomst plaats van een grotere beweging die de transformatie van ons zorgsysteem moet vormgeven. Onder de naam ‘GROZ – handen ineen voor een vitaal functionerende maatschappij’ faciliteert de Topsector Life Sciences and Health, Health~Holland het gesprek tussen alle relevante partijen in de zorg: burgers, zorgprofessionals, bedrijfsleven, financiers en overheid. In […]

Lees verder →

governance wordcloud

High Level Toezicht – Nationaal Register: Governance en Leiderschap

29 juni, 2018

Op 29 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register specifiek gericht op ervaren toezichthouders. Het bespreekbaar maken van de maatschappelijke opdracht en het stellen van de juiste vragen, raakt de morele dimensie van de organisatie en van de toezichthouder zelf. Juist het bewust zijn van de eigen […]

Lees verder →

Oerol-Festival-Terschelling

Met Theater Utrecht mee naar Oerol

21 juni, 2018

Bezoek aan Oerol voor een nieuw optreden van Theater Utrecht, waar Steven de Waal voorzitter Raad van Toezicht is,  op een nationaal artistiek festival dat iedereen kent. Nieuwe stap voor Theater Utrecht, waarschijnlijk ook voor Oerol en voor de RvT! Terschellings Oerol festival is in 1982 ontstaan uit de passie van één man, Joop Mulder. […]

Lees verder →

Masterclass Toezicht in de Zorg – Rabo Ondernemers Academie

19 juni, 2018

Er komt veel op u af als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Onderwerpen als digitalisering, financiering, kwaliteit, robotisering, samenwerken en governance hebben grote impact. De belangen van de diverse stakeholders patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand en hand. Het […]

Lees verder →

Bestaan woningcorporaties nog wel in 2025? – Hofmeier Connect Meeting

14 juni, 2018

Robotisering van uitvoerende werkzaamheden, Blockchain en 3D woningprinting. De wereld rondom woningcorporaties is volop in beweging! Nieuwe platforms en apps zullen zich aandienen om bewoners of belanghebbenden de disruptiemacht in handen te geven die hoort bij nieuwe technologieën. Steven de Waal verzorgt tijdens de Hofmeier Connect Meeting voor Woningcorporaties op 14 juni een lezing met aansluitend discussie […]

Lees verder →

Sociale Top 2018

11 juni, 2018

Op de Sociale Top 2018 ontmoeten 700 inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin […]

Lees verder →

Screenshot-2018-6-2 Home Algemene Bestuursdienst

ABD Kandidatenprogramma: “Rijksoverheid, politiek, samenleving: uitdagingen”

7 juni, 2018

Op 7 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de derde module ‘Ken de wereld’ van het Kandidatenprogramma van de ABD (Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Zijn bijdrage onder de titel ‘Rijksoverheid, politiek, samenleving: uitdagingen’ (download hier zijn presentatie) zal gaan over de in zijn ogen belangrijkste en meest strategische ontwikkeling: […]

Lees verder →

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s (NVTZ Academie)

5 juni, 2018

Op 5 juni verzorgt Steven de Waal voor de NVTZ Academie een eendaagse sessie voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s” (download hier zijn presentatie). Hij baseert zich vooral op de conceptuele hoofdlijnen die hij al neerlegde in zijn boek: ‘Strategisch management voor de Publieke Zaak‘ (Boom 2008). Ook daarachter zat […]

Lees verder →

Researching and exploring citizen initiatives: RUU ExpertiseConference

1 juni, 2018

The focus and awareness in academic reasearch is growing for the Publicspace themes like civil society, new citizen initiatives and civil leadership. I was invited to participate in the first conference of the University Utrecht expertisecentre on ‘Future of Citizen-based Initiatives‘ on the 1st of June.  A very welcome and relevant start of bundling of […]

Lees verder →

Uitnodiging boekaanbieding Mauritshuis

Boekaanbieding ‘Waartoe is Nederland op aarde?’

22 mei, 2018

Op 22 mei wordt het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?’ onder redactie van Gabriël van den Brink, waarin Steven de Waal een hoofdstuk schreef, in het Mauritshuis in Den Haag aangeboden aan vicepremier Carola Schouten. Prof. dr. Kim Putters (SCP) verzorgt een uitvoerige reflectie op de inhoud van het boek. Ook zullen enkele andere […]

Lees verder →