Aanvullend menu

Agenda archief

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we een actieve inhoudelijke bijdrage leverden. Vaak zijn daarbij de slides van de presentatie van Public Space beschikbaar.

Workshop Board Potentials: ‘Politiek in de top: De moderne lessen van Machiavelli, Shakespeare en Aristoteles’ (Nationaal Register)

12 april, 2018

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register voor Commissarissen. Op 12 april verzorgt hij een workshop (download hier zijn presentatie) over de rol en verantwoordelijkheden van de (beginnende) commissaris/toezichthouder, vooral in relatie tot de entree en het meedoen aan het spel aan de top. Over […]

Lees verder →

Boekpresentatie Gabriël van den Brink ‘Waartoe is Nederland op Aarde?’

10 april, 2018

Toen prinses Maxima zei dat dé Nederlandse identiteit eigenlijk niet bestaat, reageerden veel Nederlanders als gestoken door een wesp. Tien jaar verder is het gesprek over deze kwestie niet geluwd. Integendeel: ze roept heftige reacties op waarbij nationalisten en kosmopolieten het hoogste woord voeren. Het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?’ draagt bij aan het […]

Lees verder →

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI-NVTK Academie

10 april, 2018

Op 10 april verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage (download hier zijn presentatie) aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan […]

Lees verder →

Expertmeeting: Ruimte voor Kunstenaars – Utrecht Development Board

28 maart, 2018

De Utrecht Development Board (Utrecht DB) is al enige tijd bezig meer aandacht in Utrecht te krijgen voor de werkhuisvesting van de grote groep culturele werkers en kunstenaars in de stad. Dat is ook belangrijk voor een grote stad, ooit door Richard Florida aangeduid als de ‘creative class’. De meesten zoeken natuurlijk om allerlei redenen […]

Lees verder →

Algemene vergadering CNV Connectief: opkomst Disruptief Burgerschap en grote impact op arbeid en polderpaternalisme

19 maart, 2018

Op maandag 19 maart kwam de algemene vergadering van CNV Connectief (de vakbond voor overheid, publieke diensten, onderwijs, zorg en welzijn) bijeen om een nieuwe sectorvoorzitter Zorg & Welzijn te kiezen. Steven de Waal heeft tijdens deze vergadering een lezing verzorgd over het thema ‘Burgerkracht met Burgermacht‘, toegespitst op het meer strategische item, waar hij […]

Lees verder →

Lezing ‘Wat is er aan de hand met onze democratie?’ voor Probus Waalwijk

15 maart, 2018

Op 15 maart verzorgde Steven de Waal een inleiding (download zijn presentatie) en leidde een debat met de leden van Probus Waalwijk en omgeving (zijn geboorteplaats) over de stand van zaken en de heersende ongerustheid over onze democratie. Dit varieert van kritiek op de vormgeving (eens in de vier jaar stemmen op beroepspolitici is niet zo’n bijzondere inbreng […]

Lees verder →

Maatschappelijk Forum Banken

15 maart, 2018

Omdat de bankensector het wederzijds begrip tussen banken en de samenleving wil vergroten organiseerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 15 maart 2018 het Maatschappelijk Forum Banken. Tijdens dit Forum gingen vertegenwoordigers van verschillende banken, hun klanten en maatschappelijke organisaties in gesprek om te horen wat de wensen en verwachtingen zijn. Thema van het […]

Lees verder →

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI/VTW Academie

14 maart, 2018

Op 14 maart verzorgde Steven de Waal zijn bijdrage (download zijn presentatie) aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie voor het eerst in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreerden ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet […]

Lees verder →

Publiek en Maatschappelijk Leiderschap – jb Lorenz ontmoetingsdag sociaal domein

9 maart, 2018

Sinds de decentralisatie en de vorming van het sociaal domein vier jaar geleden vinden er dit jaar voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen plaats. De andere stelsels ervaren nu ten volle de effecten van de decentralisatie van Jeugdwet, Wmo2015 en de Participatiewet. jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het […]

Lees verder →

Screenshot-2018-2-22 IndustryForum Healthcare

Disruption of Healthcare: The rising power of patients – IndustryForum Healthcare – Switzerland

7 maart, 2018

On March 7 Steven de Waal was one of the speakers at the IndustryForum Healthcare in Zürich, Switzerland. This event presented the latest trends in the medical sector, including healthcare digitalization. With his lecture ‘Disruption of Healthcare: The rising power of patients‘ (download) he pointed out how digital transformation offers new opportunities for patients to […]

Lees verder →