Aanvullend menu

Agenda archief

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we een actieve inhoudelijke bijdrage leverden. Vaak zijn daarbij de slides van de presentatie van Public Space beschikbaar.

Panorama Beraad – Leiderschap in innovatie en dus patiëntgerichtheid van zorg

13 september, 2017

Gezondheidszorg zal door doorbraken in personalised medicine en social technologies steeds verder digitaliseren, personaliseren en buiten de muren van het ziekenhuis worden georganiseerd. Een nieuwe tijdgeest die de sector uitdaagt haar zorgaanbod te vernieuwen en te verbinden met de leefwereld van de patiënt. Een tijdgeest ook die deuren opent naar nieuwe vormen van samenwerking. Zeker […]

Lees verder →

Moedig Leiderschap – Deelname aan Avicenna WorldClass Pretoria

4 september, 2017

Op 4 september start in Pretoria de module van de Leergang Moedig Leiderschap van de Worldclass reeks van Avicenna, waar Steven de Waal aan deelneemt. Eerdere modules die hij bijwoonde waren in Yale (USA), Chennai (India) en Rome (Europa). Hij neemt deel vanuit zijn belangstelling voor bestuur en leiderschap (was ook het onderwerp van zijn […]

Lees verder →

Practicing the Commons – IASC conference 2017 in Utrecht

10 juli, 2017

Steven de Waal is betrokken bij de organisatie en funding van een belangrijke wetenschappelijke conferentie in Utrecht over ‘Practicing the Commons’ (10-14 juli). ‘Commons’ is de aanduiding van de vorm van zelforganisatie en zelfbeheer tussen en door burgers, boeren, bedrijfjes gezamenlijk en op horizontale wijze, vaak van gemeenschappelijk bezit (bijvoorbeeld visgronden, meents, landerijen) en vooral […]

Lees verder →

Strategie Mastercourse Avicenna in Antwerpen

21 juni, 2017

Op 21 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de Strategie Mastercourse van Avicenna. Deze speelt zich af in Antwerpen om een andere context, andere uitdagingen, andere cultuur te laten zien en deelnemers uit te nodigen voor echte reflectie op hun thuissituatie als strategisch leiders. Dit programma is bestemd voor managers, ondernemers, directeuren en […]

Lees verder →

Maatschappelijk Leiderschap – Inspiratie voor top Gemeente Amsterdam

16 juni, 2017

Iemand die het niet begrepen heeft, meldt dat hij/zij naar een cursus ‘leiderschap’ gaat. Leiderschap is immers zo niet te leren. Als er al onderwijs bij te pas kan komen, is dat niet klassikaal en frontaal met een docent (het zou immers toeval zijn als deze ook leiderschap vertoonde en er daarom in les kon […]

Lees verder →

VTW Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

13 juni, 2017

Tijdens de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC” op 13 juni, verzorgt Steven de Waal een inleiding over trends in de maatschappij. Hij geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van […]

Lees verder →

De macht van de Disruptieve Burger: de Nieuwe Publieke Arena

12 juni, 2017

Op 12 juni houdt Steven de Waal een lezing met debat bij de communicatieprofessionals van een energie producerende onderneming over de nieuwe publieke arena door de opkomst van de disruptieve burger, zoals Public SPACE dat eerder omschreven heeft. Niet alleen de politiek heeft te maken met de nieuwe eisen aan publiek leiderschap, zoals ik al […]

Lees verder →

Governance College over eigentijds toezicht en bestuur in zorg: Bestuur & Burgers

7 juni, 2017

De NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) de NVZD (de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg) en Avicenna Academie voor Leiderschap organiseren een reeks Governance Colleges. Als aftrap daarvan geeft Steven de Waal, samen met Gabriel van den Brink, op 7 juni college over zijn en Public SPACE grote onderwerp: het samenspel […]

Lees verder →

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s (NVTZ Academie)

1 juni, 2017

Op 1 juni en 22 november verzorgt Steven de Waal voor de NVTZ Academie een eendaagse sessie voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s” Tijdens deze dag wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in de gezondheidszorg inzicht gegeven in het complexe strategisch krachtenveld en […]

Lees verder →

Lezing over disruptieve burger voor medewerkers Nationale Ombudsman

30 mei, 2017

Op 30 mei verzorgt Steven de Waal een lunchlezing “De disruptieve burger: van medezeggenschap naar co-creatie” voor medewerkers van Bureau Nationale Ombudsman. Hij zal vooral ingaan op zijn filosofie van noodzaak van bevordering burgerkracht en dus geven van burgermacht (zoals ook de titel van zijn laatste boek luidt) en hoe hij in die missie nu […]

Lees verder →