Aanvullend menu

Agenda

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we de komende periode een actieve inhoudelijke bijdrage leveren. Het kan hier gaan om open en besloten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten gaan vaak via opgave en hebben meestal ook een toegangsprijs. De besloten bijeenkomsten zijn alleen op persoonlijke uitnodiging. We geven dit hierna aan, inclusief een link naar de organiserende partij. Vaak komen t.z.t. de slides van de presentatie van Public SPACE of een daarop geschreven artikel of blog wel beschikbaar via de site.

Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden – 10 jaar Visitatie Woningcorporaties

27 september, 2017

Op 27 september 2017 organiseert de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), waar Steven de Waal vanaf de start voorzitter van de RvT  is, een symposium over de legitimatie en visitatie van woningcorporaties nu en in de toekomst. Het stelsel van visitatie van woningcorporaties bestaat in 2017 tien jaar. Steven de Waal was de trekker, vanuit […]

Lees verder →

‘Een beetje toezicht bestaat niet’ – State of the art Governance Cultuur

28 september, 2017

Op 28 september organiseert Cultuur+Ondernemen met en in Museum Het Valkhof een conferentie over besturen en toezicht in de cultuursector. Het onderzoeksrapport “Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur” en andere ontwikkelingen in de sector geven aanleiding om stil te staan bij ‘lessons learned’. Prikkelende dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector worden […]

Lees verder →

Cruciale rollen van RvC in moderne strategiebepaling (Nationaal Register voor Commissarissen)

29 september, 2017

Op 29 september verzorgt Steven de Waal een masterclass over ‘Strategische keuzes: ook een prestatie van de RvC’ in het programma van Nationaal Register voor Commissarissen in Den Haag. Hij doet dat in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders. Hij gaat daarbij in op moderne opvatting over strategie en hoe de RvC daaraan […]

Lees verder →

Industryforum Healthcare – Sweden

4 oktober, 2017

On October 4 Steven de Waal is one of the speakers at the IndustryForum Healthcare in Sweden that explores the latest trends in the healthcare digitalization and paints a picture of the industry future. Co-working with the disruptive patient: How to change healthcare in ICT tools and medical processes? Dr. Steven P.M. de Waal has […]

Lees verder →

Waardengebonden leiderschap en dus waardengebonden toezicht (NVTZ leergang Voorzitters Raad van Toezicht)

5 oktober, 2017

Op 5 oktober verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder →

ILA advertentie tbv website

Leadership in Turbulent Times – International Leadership Association Annual Global Conference Brussels

12 oktober, 2017

The latest thinking on global leadership from experts in the field Turbulence has emerged as the new normal. A critical, underlying human assumption about leading is that we are traversing or mobilizing from some current state toward a new state. Often this new state will be characterized as stable or predictable. But, what if the […]

Lees verder →

College voor Board Potentials: ‘Invloed van de toezichthouder’ (Nationaal Register)

27 oktober, 2017

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register voor Commissarissen. Op 27 oktober geeft hij college over de invloed van de toezichthouder. Dit college gaat voor beginnende toezichthouders en commissarissen in op board room dynamics: het spel om informatie en invloed, binnen het team en met […]

Lees verder →

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s (NVTZ Academie)

22 november, 2017

Op 22 november verzorgt Steven de Waal voor de NVTZ Academie een eendaagse sessie voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s” Tijdens deze dag wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in de gezondheidszorg inzicht gegeven in het complexe strategisch krachtenveld en een vertaling gemaakt […]

Lees verder →