Aanvullend menu

Agenda

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we de komende periode een actieve inhoudelijke bijdrage leveren. Het kan hier gaan om open en besloten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten gaan vaak via opgave en hebben meestal ook een toegangsprijs. De besloten bijeenkomsten zijn alleen op persoonlijke uitnodiging. We geven dit hierna aan, inclusief een link naar de organiserende partij. Vaak komen t.z.t. de slides van de presentatie van Public SPACE of een daarop geschreven artikel of blog wel beschikbaar via de site.

High Level Toezicht – Nationaal Register

29 juni, 2018

Op 29 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register specifiek gericht op ervaren toezichthouders. Het bespreekbaar maken van de maatschappelijke opdracht en het stellen van de juiste vragen, raakt de morele dimensie van de organisatie en van de toezichthouder zelf. Juist het bewust zijn van de eigen […]

Lees verder →

Oerol-Festival-Terschelling

Met Theater Utrecht mee naar Oerol

21 juni, 2018

Bezoek aan Oerol voor een nieuw optreden van Theater Utrecht, waar Steven de Waal voorzitter Raad van Toezicht is,  op een nationaal artistiek festival dat iedereen kent. Nieuwe stap voor Theater Utrecht, waarschijnlijk ook voor Oerol en voor de RvT! Terschellings Oerol festival is in 1982 ontstaan uit de passie van één man, Joop Mulder. […]

Lees verder →

Masterclass Toezicht in de Zorg – Rabo Ondernemers Academie

19 juni, 2018

Er komt veel op u af als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Onderwerpen als digitalisering, financiering, kwaliteit, robotisering, samenwerken en governance hebben grote impact. De belangen van de diverse stakeholders patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand en hand. Het […]

Lees verder →