Aanvullend menu

Agenda

Hier worden de congressen en opleidingen getoond waaraan we de komende periode een actieve inhoudelijke bijdrage leveren. Het kan hier gaan om open en besloten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten gaan vaak via opgave en hebben meestal ook een toegangsprijs. De besloten bijeenkomsten zijn alleen op persoonlijke uitnodiging. We geven dit hierna aan, inclusief een link naar de organiserende partij. Vaak komen t.z.t. de slides van de presentatie van Public SPACE of een daarop geschreven artikel of blog wel beschikbaar via de site.

Strategiesessie met MT Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

5 maart, 2018

Steven de Waal heeft een hoge waardering voor verpleegkundigen en denkt dus graag mee, vanuit de missie van Public SPACE (bevorderen maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap)  over hun positionering, status en invloed in de brede diversiteit van hun werkkringen (zoals ziekenhuizen, thuiszorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg). Daarnaast is hij vanuit zijn eigen professionele achtergrond (hij was […]

Lees verder →

Screenshot-2018-2-22 IndustryForum Healthcare

Disruption of Healthcare: The rising power of patients – IndustryForum Healthcare – Switzerland

7 maart, 2018

On March 7 Steven de Waal is one of the speakers at the IndustryForum Healthcare in Zürich, Switzerland. This event presents the latest trends in the medical sector, including healthcare digitalization. The title of Steven de Waal’s lecture will be: ‘Disruption of Healthcare: The rising power of patients‘. He will be talking about how the […]

Lees verder →

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI/VTW Academie

14 maart, 2018

Op 14 maart verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie voor het eerst in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan de […]

Lees verder →

College voor Board Potentials: ‘Invloed van de toezichthouder’ (Nationaal Register)

16 mei, 2018

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register. Op 16 mei geeft hij college over de invloed van de toezichthouder. Dit college gaat voor beginnende toezichthouders en commissarissen in op board room dynamics: het spel om informatie en invloed, binnen het team en met het management. […]

Lees verder →

Masterclass Strategie en Toezicht (Nationaal Register)

18 mei, 2018

Op 18 mei verzorgt Steven de Waal de Masterclass ‘Strategie en Toezicht’ in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders van het Nationaal Register. Hij gaat daarbij in op moderne opvatting over strategie en hoe de RvC/RvT daaraan bijdraagt. Dat is vaak een moeizame verhouding: de bestuurder vindt dat hij/zij er meer verstand van […]

Lees verder →

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s (NVTZ Academie)

5 juni, 2018

Op 5 juni verzorgt Steven de Waal voor de NVTZ Academie een eendaagse sessie voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s” Tijdens deze dag wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in de gezondheidszorg inzicht gegeven in het complexe strategisch krachtenveld en een vertaling gemaakt […]

Lees verder →