Aanvullend menu

Agenda

Hier worden de congressen getoond die (semi-)publiek toegankelijk zijn

Algemene vergadering CNV Connectief: Opkomst Disruptief Burgerschap en grote impact op arbeid en polderpaternalisme

Op maandag 19 maart komt de algemene vergadering van CNV Connectief (de vakbond voor overheid, publieke diensten, onderwijs, zorg en welzijn) bijeen om een nieuwe sectorvoorzitter Zorg & Welzijn te kiezen. Steven de Waal zal tijdens deze vergadering een lezing verzorgen over het thema ‘Burgerkracht met Burgermacht‘, toegespitst op het toegespitste meer strategische item, waar […]

Lees verder

Maatschappelijk Forum Banken

Omdat de bankensector het wederzijds begrip tussen banken en de samenleving wil vergroten organiseert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 15 maart 2018 het Maatschappelijk Forum Banken. Tijdens dit Forum gaan vertegenwoordigers van verschillende banken, hun klanten en maatschappelijke organisaties in gesprek om te horen wat de wensen en verwachtingen zijn. Thema van het […]

Lees verder

Publiek en Maatschappelijk Leiderschap – jb Lorenz ontmoetingsdag sociaal domein

Sinds de decentralisatie en de vorming van het sociaal domein vier jaar geleden vinden er dit jaar voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen plaats. De andere stelsels ervaren nu ten volle de effecten van de decentralisatie van Jeugdwet, Wmo2015 en de Participatiewet. jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het […]

Lees verder

Lezing ‘Wat is er aan de hand met onze democratie?’ voor Probus Waalwijk

Op 15 maart a.s. verzorgt Steven de Waal een inleiding en leidt een debat met de leden van Probus Waalwijk en omgeving (zijn geboorteplaats) over de stand van zaken en de heersende ongerustheid over onze democratie. Dit varieert van kritiek op de vormgeving (eens in de vier jaar stemmen op beroepspolitici is niet zo’n bijzondere inbreng in deze […]

Lees verder

Expertmeeting: Ruimte voor Kunstenaars – Utrecht Development Board

De Utrecht Development Board (Utrecht DB) is al enige tijd bezig meer aandacht in Utrecht te krijgen voor de werkhuisvesting van de grote groep culturele werkers en kunstenaars in de stad. Dat is ook belangrijk voor een grote stad, ooit door Richard Florida aangeduid als de ‘creative class’. De meesten zoeken natuurlijk om allerlei redenen […]

Lees verder

Symposium Gesundheit von morgen: intelligent, global, leistungsorientiert – Berlin

Screenshot-2018-2-22 Labor Berlin hauptstadtsymposium

On April 20 Steven de Waal will be one of the keynote speakers at the Labor Berlin “hauptstadtsymposium 2018 – Gesundheit von morgen: intelligent, global, leistungsorientiert” in Berlin. The title of Steven de Waal’s lecture will be: ‘Disruption of Healthcare: Power of patients and impact on leadership‘. He will be talking about how the same […]

Lees verder

Strategiesessie met MT van Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

Steven de Waal heeft een hoge waardering voor verpleegkundigen en denkt dus graag mee, vanuit de missie van Public SPACE (bevorderen maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap) over hun positionering, status en invloed in de brede diversiteit van hun werkkringen (zoals ziekenhuizen, thuiszorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg). Daarnaast is hij vanuit zijn eigen professionele achtergrond (hij was […]

Lees verder

Getting used to the technological power of the disruptive citizen – IndustryForum Municipality Sweden

Beeld congres 20180207

On February 7 Steven de Waal was one of the speakers at the IndustryForum Municipality in Sweden that discussed the current issues in the municipal level and explored digitalization from the public sector perspective. His lecture ‘Getting used to the technological power of the disruptive citizen’ (download pdf) is based on his knowledge and research in this […]

Lees verder

Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s (NVTZ Academie)

Op 5 juni verzorgt Steven de Waal voor de NVTZ Academie een eendaagse sessie voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s” Tijdens deze dag wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in de gezondheidszorg inzicht gegeven in het complexe strategisch krachtenveld en een vertaling gemaakt […]

Lees verder

Masterclass Strategie en Toezicht (Nationaal Register)

Op 18 mei verzorgt Steven de Waal de Masterclass ‘Strategie en Toezicht’ in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders van het Nationaal Register. Hij gaat daarbij in op moderne opvatting over strategie en hoe de RvC/RvT daaraan bijdraagt. Dat is vaak een moeizame verhouding: de bestuurder vindt dat hij/zij er meer verstand van […]

Lees verder