Aanvullend menu

Agenda

Hier worden de congressen getoond die (semi-)publiek toegankelijk zijn

Nationale Innovatiestrategie: Burgercoöperaties in de gezondheidszorg

Op 4 juli vindt de startbijeenkomst plaats van een grotere beweging die de transformatie van ons zorgsysteem moet vormgeven. Onder de naam ‘GROZ – handen ineen voor een vitaal functionerende maatschappij’ faciliteert de Topsector Life Sciences and Health, Health~Holland het gesprek tussen alle relevante partijen in de zorg: burgers, zorgprofessionals, bedrijfsleven, financiers en overheid. In […]

Lees verder

Met Theater Utrecht mee naar Oerol

Oerol-Festival-Terschelling

Bezoek aan Oerol voor een nieuw optreden van Theater Utrecht, waar Steven de Waal voorzitter Raad van Toezicht is,  op een nationaal artistiek festival dat iedereen kent. Nieuwe stap voor Theater Utrecht, waarschijnlijk ook voor Oerol en voor de RvT! Terschellings Oerol festival is in 1982 ontstaan uit de passie van één man, Joop Mulder. […]

Lees verder

Sociale Top 2018

Op de Sociale Top 2018 ontmoeten 700 inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin […]

Lees verder

Masterclass Toezicht in de Zorg – Rabo Ondernemers Academie

Er komt veel op u af als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Onderwerpen als digitalisering, financiering, kwaliteit, robotisering, samenwerken en governance hebben grote impact. De belangen van de diverse stakeholders patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand en hand. Het […]

Lees verder

Bestaan woningcorporaties nog wel in 2025? – Hofmeier Connect Meeting

Robotisering van uitvoerende werkzaamheden, Blockchain en 3D woningprinting. De wereld rondom woningcorporaties is volop in beweging! Nieuwe platforms en apps zullen zich aandienen om bewoners of belanghebbenden de disruptiemacht in handen te geven die hoort bij nieuwe technologieën. Steven de Waal verzorgt tijdens de Hofmeier Connect Meeting voor Woningcorporaties op 14 juni een lezing met aansluitend discussie […]

Lees verder

ABD Kandidatenprogramma: “Rijksoverheid, politiek, samenleving: uitdagingen”

Screenshot-2018-6-2 Home Algemene Bestuursdienst

Op 7 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de derde module ‘Ken de wereld’ van het Kandidatenprogramma van de ABD (Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken). Zijn bijdrage onder de titel ‘Rijksoverheid, politiek, samenleving: uitdagingen’ (download hier zijn presentatie) zal gaan over de in zijn ogen belangrijkste en meest strategische ontwikkeling: […]

Lees verder

Researching and exploring citizen initiatives: RUU ExpertiseConference

The focus and awareness in academic reasearch is growing for the Publicspace themes like civil society, new citizen initiatives and civil leadership. I was invited to participate in the first conference of the University Utrecht expertisecentre on ‘Future of Citizen-based Initiatives‘ on the 1st of June.  A very welcome and relevant start of bundling of […]

Lees verder

DebatVoorzitter: Waarheen met de zorg, een visie op zorgverkoop

In het Nederlands gezondheidszorgstelsel – gebaseerd op de mythe van marktwerking, door mij echter al vele jaren #ChinaZorg genoemd – is de term ‘zorginkoop’ wel geland voor de rol van de zorgverzekeraars, maar de tegenhanger ‘zorgverkoop’ eigenlijk om even mythologische redenen niet. Zorgverkoop wordt alleen geassocieerd met zorg op commerciële basis, terwijl het dus de […]

Lees verder

Boekaanbieding ‘Waartoe is Nederland op aarde?’

Uitnodiging boekaanbieding Mauritshuis

Op 22 mei wordt het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?’ onder redactie van Gabriël van den Brink, waarin Steven de Waal een hoofdstuk schreef, in het Mauritshuis in Den Haag aangeboden aan vicepremier Carola Schouten. Prof. dr. Kim Putters (SCP) verzorgt een uitvoerige reflectie op de inhoud van het boek. Ook zullen enkele andere […]

Lees verder

Boekpresentatie Gabriël van den Brink ‘Waartoe is Nederland op Aarde?’

Toen prinses Maxima zei dat dé Nederlandse identiteit eigenlijk niet bestaat, reageerden veel Nederlanders als gestoken door een wesp. Tien jaar verder is het gesprek over deze kwestie niet geluwd. Integendeel: ze roept heftige reacties op waarbij nationalisten en kosmopolieten het hoogste woord voeren. Het boek ‘Waartoe is Nederland op aarde?’ draagt bij aan het […]

Lees verder