Aanvullend menu

Conjunctuur

Bezuinigen betekent afkicken van een verslaving aan de overheid

De overheidsfinanciën staan onder druk. De redding van de banken heeft erin gehakt. De financiële markten lenen alleen (goedkoop) geld aan onze overheid als we een gezond beleid voeren. Dit kabinet wil 18 miljard doorvoeren aan bezuinigingen, lastenverzwaringen en vermindering van collectieve voorzieningen. Wij denken dat onder die terugtrekkende beweging sprake zal moeten zijn van […]

Lees verder

Crisis en civil society (1)

Op heel veel plaatsen participeert Public SPACE nu in debatten en conferenties over de effecten van de crisis op ons land. Gezien onze missie natuurlijk vaak ook over de mogelijke rol van de burgers zelf en hun verbanden, kortweg ook wel aangeduid als civil society. Recent was dat nog voor het ROI in het kader […]

Lees verder

De kloof tussen Den Haag en de burger: 6 maanden tijd en veel emotie

We zijn eruit: dankzij de kredietcrisis hebben we een real life schatting van de beruchte kloof in Nederland tussen ‘De Burger’ en ‘Den Haag‘, namelijk ca. 6 maanden. Dit betreft het tijdsverloop bij acute zaken, structurele ontwikkelingen bereiken Den Haag vermoedelijk pas na 3 a 4 jaar (zie de huidige afwerende reacties op ontwikkelingen in […]

Lees verder

Modellen voor een Nationale Strategie

We moeten naar een andere blik op onszelf, op ons bedrijfsleven, op onze overheid. Dit is geen vrijblijvende oproep: de diepe onzekerheid van de middenklasse over de nationale houdbaarheid van onze zekerheden tegenover de huidige crisis en het beroep op de bestuurlijke elite van Nederland tot een krachtig antwoord zal zich hoe dan ook politiek […]

Lees verder

Internationale concurrentie: Klaas Jan Huntelaar op Wimbledon?

In dezelfde periode dat we ABN AMRO weer terug in nationale handen kregen, gebeurde nog iets anders van groot nationaal belang: Ajax verkocht Klaas Jan Huntelaar aan Real Madrid. 16 miljoen Nederlanders weten inmiddels dat dat onze nationale status is in de internationale voetballerij: we doen alleen nog mee in 2e rangs Europese competities, we […]

Lees verder

De kredietcrisis: Wat nu te doen?

Bij de verkoop van ABN AMRO hebben gelukkig velen gewaarschuwd voor de risico’s voor het nationaal belang. Bij onze boekpresentatie over ‘Strategisch management voor de Publieke Zaak” met Staatssecretaris Heemskerk was het een prominent thema in de discussie. Die – toen tevergeefse – kritiek heeft er toe geleid dat ministers en toezichthouders heel alert zijn […]

Lees verder

Bankencrisis: Hoe niet te belonen in de top

De afgelopen maanden waren we allemaal in de ban van de bankencrisis. Ook ik heb er in een aantal lezingen aandacht aan besteed. Voor Public SPACE zijn vooral van belang: De hernieuwde discussie over de verhouding publiek-privaat en zaken als marktwerking in de publieke sector; Het falende interne toezicht, de rol van de Raad van […]

Lees verder

‘Grandes Oeuvres’: Hoe nu verder? Vervolg op het manifest van de Denktank van Public SPACE

Op 29 januari 2007 presenteerden wij het manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’, een publicatie van de Denktank van Public SPACE. Het manifest heeft in de daarop volgende weken nieuwswaarde weten te creëren, zowel de digitale, als de gedrukte pers, radio en TV hebben er uitgebreid aandacht aan besteed. Daarbij werd het ‘grote standbeeld […]

Lees verder