Aanvullend menu

Gezondheidszorg

Interview over mijn 3 onderwerpen: Strategie, Burgerschap, Leiderschap

nvtz-2017

Ik geef al enige jaren colleges en lezingen voor de NVTZ Academie. Goede strakke organisatie via Avicenna, veel en warme belangstelling. Dan weer beginnende of net aangetreden toezichthouders, dan weer de voorzitters van RvT. Veelvuldig uit de care, jeugdzorg, en aanverwante takken van zorg, zoals kinderbescherming e.d., vaak aangevuld uit de cure. Nu heeft men […]

Lees verder

Strategie in de Zorg: Disruptie, ChinaZorg en Leiderschap

geestelijke-gezondheidszorg sprong

De afgelopen dagen heb ik 3 lezingen gehouden op verschillende plaatsen in de zorg. Deze geven een goed inzicht waar nu vele beslissers in de zorg strategisch mee bezig zijn. De eerste was bij het StrategiePlatform Healthcare, georganiseerd door Managementevents. Het ging vooral over de eigen persoonlijke ontwikkeling tot leiderschap. Mijn lezingen voor twee groepen […]

Lees verder

Interview met kinderarts Sükrü Genco

Het politieke klimaat van afgelopen jaren ten aanzien van culturele diversiteit heeft ervoor gezorgd dat sommige goede initiatieven niet meer van de grond komen. Samen met een aantal andere artsen van Turkse en Marokkaanse afkomst richtte Sükrü Genco in 2010 de Vatankliniek op. Dit initiatief kwam tegemoet aan de behoefte van patiënten met een andere culturele […]

Lees verder

De Jeugdzorg kan beter presteren met minder geld.

‘Onze instelling werkt geheel managementvrij,’ zegt Matthieu Goedhart, directeur van jeugdzorginstelling De Mutsaersstichting in een interview met PublicSPACE. Dat is één van de organisatorische maatregelen die hij heeft genomen om de prestaties van zijn instelling te verbeteren. Goedhart heeft een onorthodoxe, maar heldere kijk op het functioneren van de Jeugdzorg. De financiering van de Jeugdzorg […]

Lees verder

GGD NL en PublicSPACE nemen voortouw debat vernieuwing jeugdzorg

Persbericht. Utrecht, dinsdag 7 juni. Steven de Waal, voorzitter van de onafhankelijke denktank PublicSPACE , heeft op verzoek en met medewerking van GGD Nederland een verkenning gemaakt van het toekomstige jeugdzorgstelsel. Maandag 6 en dinsdag 7 juni hebben zij de eerste exemplaren overhandigd aan respectievelijk Marcel van Gastel, Directeur-Generaal Jeugd Maatschappij en Zorg bij het […]

Lees verder

Lezing Congres Volksgezondheid 2011 Jeugdzorg naar Gemeenten: “Behoud van het goede?”

Introductie in een workshop over dit belangrijke actuele onderwerp op het jaarlijkse Volksgezondheidscongres in De Meervaart in Amsterdam. Hier treffen alle professionals en bestuurders elkaar die echt met preventie in de gezondheidszorg bezig zijn. Belangrijk vraagstuk is hoe dit te versterken in de komende decentralisatie.

Lees verder

CJG helpen meerwaarde te realiseren

CJG helpen meerwaarde te realiseren

Op 28 oktober sprak Steven de Waal op de masterclass ‘Organiseren van samenwerking in het Centrum Jeugd en Gezin‘. Hij leverde een bijdrage over Veranderingsprocessen in complexe situaties: een lezing met theoretische kaders en praktische handvatten om de meerwaarde van het CJG te realiseren binnen de complexiteit van een nieuwe netwerkorganisatie. (meer…)

Lees verder

De Zorgelijke Jeugd? Jeugdgezondheidszorg en verwijten aan de politiek

De Zorgelijke Jeugd? Jeugdgezondheidszorg en verwijten aan de politiek

De afgelopen maanden houd ik me intensief bezig met de Jeugdzorg. Lezingen, een essay over de jeugdgezondheidszorg, gesprekken in kleine kring met directeuren van instituten. Steeds valt me op dat we de bestaande creativiteit zo weinig benutten. Terwijl die uit de sector zelf moet en kan komen. Ik proef daartoe veel bereidheid. ‘De politiek’, ook […]

Lees verder