Aanvullend menu

Maatschappelijke onderneming

Cultuur Leiders nodig: De ‘double bind’ van de overheid

ilovekunstencultuur

In mijn proefschrift ontbreken maatschappelijk leiders in de cultuursector. Dat is de beginstelling van Cor Wijn van BMC in een interview dat hij met mij hield tijdens de jaarlijkse BMC conferentie over en voor de cultuursector. Nu verschijnt een verslag van dit interview in MM Nieuws Mei 2015, het managementblad voor de cultuursector. Er zijn […]

Lees verder

Burgerkracht met Burgermacht en het einde van de maatschappelijke onderneming

Burgerkracht met Burgermacht en het einde van de maatschappelijke onderneming

Nederland verbouwt de verzorgings-en verzekeringsstaat fundamenteel, volgens een nieuw paradigma: inschakelen van actief burgerschap. Het komende essay van Public SPACE, auteur dr. S.P.M. de Waal, getiteld ‘Burgerkracht met Burgermacht’ dat nu finaal bij uitgever BoomLemma ligt en in mei .a.s verschijnt, analyseert dit proces, de problemen, de kansen, de lege retoriek en doet aanbevelingen. Burgers […]

Lees verder

Portretten Maatschappelijk Leiders

Portretten Maatschappelijk Leiders

Recent ben ik gepromoveerd op een proefschrift over de waarde(n) van maatschappelijk leiders. Op deze site staan daarover diverse blogs, waaronder de samenvatting. Op veler verzoek voeg ik er nu hier apart aan toe: het overzicht van onderzochte leiders (30) de portretten van een aantal van hen (13) Deze onderdelen stonden tot nu toe wat […]

Lees verder

Public Value van Woningcorporaties: Methodiek 5.0

De afgelopen weken heeft de Stichting Visitatie Woningcorporaties een geheel vernieuwde methodiek 5.0 aan mogen bieden aan Minister van Wonen, Stef Blok, en aan de founding fathers van het visitatiestelsel. Veel van het denkwerk van Public SPACE zit hierin, Steven de Waal is voorzitter van de Raad van Toezicht. Het is een uniek stelsel met […]

Lees verder

Interview met Mariënne Verhoef van jeugdzorginstelling Spirit

Laat de professional zijn werk doen, is de boodschap van Mariënne Verhoef, directeur-bestuurder bij Spirit, een grote jeugdzorginstelling werkzaam in Amsterdam en omstreken. Dit uitgangspunt leidt tot een platte organisatiestructuur waarin niet de managers maar de jeugdhulpverleners verantwoordelijk zijn voor hun werkzaamheden. Tevens moet de politiek niet op de stoel van de professional gaan zitten. Politici en bestuurders […]

Lees verder

2013: Corporate Governance revisited

Een fundamentele herijking van corporate governance ten opzichte van de beleidspraktijk van de afgelopen 10-15 jaar is gaande, getuige enige recente activiteiten en publicaties van Public SPACE. Karakter van personen aan de top wordt belangrijker. De codes gaan van rule based naar principle based. De ‘goede’ bestuurder heeft toenemend een waarden geladen, moreel en maatschappelijk […]

Lees verder

Interview met kinderarts Sükrü Genco

Het politieke klimaat van afgelopen jaren ten aanzien van culturele diversiteit heeft ervoor gezorgd dat sommige goede initiatieven niet meer van de grond komen. Samen met een aantal andere artsen van Turkse en Marokkaanse afkomst richtte Sükrü Genco in 2010 de Vatankliniek op. Dit initiatief kwam tegemoet aan de behoefte van patiënten met een andere culturele […]

Lees verder

Op zoek naar de ‘goede’ bestuurder

De raden van toezicht zijn op zoek naar de ‘goede’ bestuurder en hun eigen rol daarin. Ik zet in mijn keynotes het nu gewenste maatschappelijk ondernemerschap tegenover het ‘uitgeklede’ management begrip. En Verkeerd toezicht tegenover Falend toezicht.

Lees verder