Aanvullend menu

Partij van de Arbeid

2013: Corporate Governance revisited

Een fundamentele herijking van corporate governance ten opzichte van de beleidspraktijk van de afgelopen 10-15 jaar is gaande, getuige enige recente activiteiten en publicaties van Public SPACE. Karakter van personen aan de top wordt belangrijker. De codes gaan van rule based naar principle based. De ‘goede’ bestuurder heeft toenemend een waarden geladen, moreel en maatschappelijk […]

Lees verder

Utrecht succesvol zonder groots plan en zonder daadkrachtig bestuur

Zonder grootse plannen en zonder aanwijsbare leidende bestuurders is Utrecht, stad van geest en communicatie, zeer succesvol. De kracht van de stad is een bestuurlijke cultuur die zich het best laat vergelijken als Bestuurlijke Jazz, elkaar inspirerend om steeds weer nieuwere en mooiere muziek te maken. Het verklaart ook waarom de kandidatuur van Utrecht als […]

Lees verder

Terugblik Eerste-Kamercampagne II: Verandering van een politieke partij

oranje-rondvaart-1-ANP-MARCO-DE-SWART

Dit is het tweede deel van mijn evaluatie van de Eerste-Kamercampagne in de PvdA in het najaar van 2010. In het eerste deel schreef ik het over de door mij beoogde koers en cultuur (het doel), hier gaat het meer over de gekozen campagne- en veranderingsaanpak (de middelen). Al meer dan 8 jaar houd ik […]

Lees verder

Terugblik Eerste-Kamercampagne I: Welke eigen koers voor de PvdA?

Het laatste deel van 2010 heb ik me ingespannen voor een campagne gericht op de leden van de PvdA in een directe verkiezing van de lijsttrekker Eerste Kamer. Een intensieve, leerzame en inspirerende periode, waarin ik veel heb geleerd over de moderne politiek, de PvdA en mezelf. Medio december was de uitslag, Marleen Barth is […]

Lees verder

Hoe krijg ik de kiezer terug naar de PvdA?

We kunnen weer voetbalstadions vol PvdA-stemmers hebben als we duidelijker de oorzaken van het ongenoegen en de zorgen van onze kiezers adresseren. Want de huidige partijen op de uiterste linkerflank (SP) en rechterflank (PVV) maken die zorgen alleen maar groter en hebben zeker geen oplossingen. ‘Keeping the fear alive’, is hun strategie. (meer…)

Lees verder

Aftrap lijsttrekkerscampagne Zwolle: ‘Het zijn de banen, sukkel!’

Maandagavond hadden we ons eerste regiodebat in Zwolle. Alle lijsttrekkers kennen elkaar, maar zijn toch gespannen. En zo hoort het ook als je een nieuwe bijdrage wil leveren aan de partij. Ik vond dat ik gemakkelijk aan de hand van de concrete vragen uit de zaal kon antwoorden en mijn punten kon maken. (meer…)

Lees verder