Aanvullend menu

Stedelijke ontwikkeling

Utrecht succesvol zonder groots plan en zonder daadkrachtig bestuur

Zonder grootse plannen en zonder aanwijsbare leidende bestuurders is Utrecht, stad van geest en communicatie, zeer succesvol. De kracht van de stad is een bestuurlijke cultuur die zich het best laat vergelijken als Bestuurlijke Jazz, elkaar inspirerend om steeds weer nieuwere en mooiere muziek te maken. Het verklaart ook waarom de kandidatuur van Utrecht als […]

Lees verder

Symposium 5 jaar maatschappelijke visitatie: waarde en toekomst

Op 29 augustus is door SVWN een druk bezocht symposium georganiseerd om stil te staan bij het feit dat de branche-codes sinds 5 jaar visitatie voorschrijven. Tijdens het Symposium werd het onderzoek van de TU-Delft gepresenteerd. Wethouders, huurdersorganisaties en andere belanghouders hebben veel waardering voor het visitatieproces van corporaties. Dat geldt ook voor corporatiebestuurders en […]

Lees verder

Interview met maatschappelijk ondernemer Ton Huiskens

Ton Huiskens zet zich al heel zijn carrière in voor de verbetering van buurten en wijken en is sinds 25 jaar actief voor jeugd op straat. Hij vertelt onder andere dat je als zelfstandig ondernemer in wijken betere resultaten kunt bereiken dan gevestigde instellingen. Verder spreekt hij over zijn aanpak de leefbaarheid in buurten en […]

Lees verder

Utrecht Development Board ziet kansen in crisis

En roept op tot samenwerking overheid, ondernemers, onderwijs en creatieven. Steven de Waal heeft namens het Utrecht Development Board een open brief opgesteld, gericht aan stad en bestuur. Deze bevat aanbevelingen aan bestuur, ondernemers en inwoners van Utrecht gericht op het sterk en vitaal houden van de stad in tijden van crisis. De crisis maant […]

Lees verder

Stand van de Stadlezing 2010: Ulf Hackauf over Visionary cities

Tumult Steven de Waal

Op 13 april 2010 vond in debatcentrum Tumult de jaarlijkse Stand van de Stadlezing plaats. De lezing is een initiatief van de Public Space Foundation samen met Tumult. In 2010 werd de lezing uitgesproken door Ulf Hackauf, werkzaam bij The Why Factory (T?F). De toekomst van de stad is een thema dat T?F sterk bezighoudt. (meer…)

Lees verder

Echt leren van debacle Noord-Zuidlijn is cruciaal

Er ligt een zeer gedegen, analytisch vlijmscherp en tegelijk onthutsend rapport van de enquête commissie Noord/Zuidlijn. Hulde, zowel voor de rapporteurs als voor de gemeenteraad die deze enquête wenste. Het voegt heel veel meer toe aan ons inzicht wat hier fout ging. Aan het rapport Veerman van juni 2009 hadden we niet zoveel, omdat het […]

Lees verder

Interview in Aedes Magazine: over visitatie woningcorporaties

Interview met Steven de Waal naar aanleiding van de opdracht om voor Het Netwerk en de SEV een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiestelsel voor de woningcorporatiebranche te ontwerpen. ‘Raden van toezicht zouden verplichte visitatie moeten omarmen, want daarmee heeft het toezicht een beoordelingsinstrument in handen.’ (meer…)

Lees verder

Visitatie woningcorporaties – Artikel Steven de Waal in Goed Bestuur

Visitatie woningcorporaties interview Goed Bestuur

Een visitatiestelsel is feitelijk het tegenovergestelde van een governancecode: een code stelt normen, terwijl een visitatie de bedoeling heeft om prestaties te meten. De woningcorporatiesector heeft weliswaar een governancecode, maar ondervindt last van een gebrek aan publieke verantwoording en geloofwaardigheid. Daartoe ontwikkelde de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een visitatie-instrument. (meer…)

Lees verder

Woningcorporaties maatschappelijk toetsbaar: nieuwe stichting waarborgt onafhankelijke visitaties

Na jaren van discussie zijn partijen in de sector volkshuisvesting erin geslaagd gezamenlijk een onafhankelijke visitatiestichting op te zetten, die het presteren van corporaties maatschappelijk toetsbaar moet maken. De Woonbond, Aedes, VTW en het ministerie van VROM ondersteunen deze ‘Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland’. De ruim 450 corporaties worden ten minste eens in de vier jaar […]

Lees verder

Dodelijk feesten in de publieke ruimte

Velen in Nederland hebben zich de ‘aanslagzelfmoord’ op Koninginnedag in Apeldoorn erg aangetrokken. Een verjaardagsfeest van nationale allure werd wreed verstoord. Na deze moord op een zeer symbolische plek en moment, heeft er inmiddels ook rouwverwerking plaatsgehad in de publieke ruimte. Nederland heeft inmiddels een recente geschiedenis van publieke doden en gewonden. Een soort zijn […]

Lees verder