Aanvullend menu

Over Public SPACE

Public SPACE is een onafhankelijke denktank ter bevordering van het maatschappelijk ondernemerschap in Nederland.

Maatschappelijke ondernemingen en maatschappelijk initiatief nemen een bijzondere positie in: ze staan tussen overheid en markt in en leunen dicht aan tegen burgers en burgerschap. De institutionele variant wordt ook wel het maatschappelijk middenveld genoemd. Kenmerkend is het werken op ondernemende wijze aan maatschappelijke doelen. Onder meer woningcorporaties, scholen, ziekenhuizen en publieke omroepen zijn maatschappelijke ondernemingen, maar er zijn ook pionierende voorbeelden en kleinschalig sociaal ondernemerschap.

Noodzaak

Hoe houden we goede, betaalbare zorg? Hoe verbeteren we het onderwijs? Hoe krijgen we voorzieningen die aansluiten op de vraag van burgers? Daarvoor zijn nieuwe structuren en cultuurveranderingen nodig, een andere houding van overheid en politiek, maar ook van burgers en ondernemers. Kortom: we hebben vernieuwd maatschappelijk ondernemerschap nodig.

Public SPACE

  • Missie en activiteiten: Public SPACE wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door maatschappelijk onderschap en burginitiatief te bevorderen. We brengen debat op gang over maatschappelijk ondernemen, doen onderzoek, ondersteunen vernieuwende initiatieven en brengen ze onder de aandacht.
  • Organisatie: Public SPACE is een onafhankelijke organisatie, ondergebracht in een stichting. Steven de Waal is oprichter van en drijvende kracht erachter.
  • Netwerk: Public SPACE steunt op een uitgebreid netwerk van invloedrijke bestuurders, ondernemers, wetenschappers en opinieleiders. We komen graag in contact met anderen die een missie verwant aan de onze uitdragen.
  • In de media: berichten, reportages en interviews die de media hebben gemaakt naar aanleiding van de activiteiten van Public Space.

 Public SPACE is de Engelse term voor het publieke domein. SPACE is tevens de afkorting van Centre on Strategies for Public and Civil Entrepreneurs.