Aanvullend menu

Steven de Waal

Steven de Waal tijdens een CJG-masterclass in UtrechtSteven de Waal is de oprichter van Public SPACE en de drijvende kracht erachter. Hij is geboren in 1955, getrouwd en heeft drie kinderen: twee dochters en een zoon. Hij is actief burger van Utrecht.

Bekijk het profiel van Steven de Waal op LinkedIn.

Bekijk hier het Curriculum Vitae van Steven de Waal.

Ondernemer

Steven de Waal was 19 jaar verbonden aan Boer & Croon, waarvan 16 jaar als aandeelhouder/vennoot, 7 jaar bestuurslid en 4 jaar bestuursvoorzitter. Hij is ook non-executive boardmember geweest bij twee investeringsfondsen in bedrijven.

Onafhankelijk strategy consultant

Steven de Waal werkt in de volle breedte van de publieke en non-profit sector, met een accent op vraagstukken van marktwerking, ondernemerschap, strategische positionering en corporate governance.

Publicist/wetenschapper

Steven de Waal schrijft essays en werkte mee aan veel boeken over bestuur en ondernemerschap. Hij is hoofdauteur van twee boeken: Nieuwe Strategieën voor het Publieke Domein (Samsom, 2000) en Strategisch management voor de publieke zaak (Lemma, 2008).

Hij bedacht het concept ‘de maatschappelijke onderneming’. Met anderen schreef hij in 2007 het Public SPACE manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’.

Momenteel bereidt hij een promotie voor aan de Universiteit Utrecht over ‘Civil Leadership’, over maatschappelijk leiders: private personen die zich op een bijzondere manier met de publieke zaak bezighouden.

Bekijk de publicaties.

Actief burger

Als actief burger is Steven de Waal nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties:

Eerdere nevenfuncties

  • Lid visitatiecommissie aanpak Vogelaarwijken (Commissie Deetman)
  • Lid denktank van Transitieprogramma in de Langdurende Zorg, een initiatief van overheid en maatschappelijke partijen om innovatie te stimuleren in de caresector
  • Jurylid verkiezing maatschappelijk ondernemer van het jaar, MOgroep
  • Jurylid verkiezing best practices wonen, zorg en welzijn, KMBV