Aanvullend menu

Tag archief | actief burgerschap

Sociale Top 2018

Op de Sociale Top 2018 ontmoeten 700 inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers elkaar om in gesprek te gaan over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin […]

Lees verder

High Level Toezicht – Nationaal Register: Governance en Leiderschap

governance wordcloud

Op 29 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register specifiek gericht op ervaren toezichthouders. Het bespreekbaar maken van de maatschappelijke opdracht en het stellen van de juiste vragen, raakt de morele dimensie van de organisatie en van de toezichthouder zelf. Juist het bewust zijn van de eigen […]

Lees verder

Een nieuw WoonRuimteVerdeelsysteem

Op 23 maart is Steven de Waal een van de ‘voorspellers’ tijdens het evenement ‘Denk mee over een nieuw WRV’ georganiseerd door HabiTask. Het huidige systeem van woonruimteverdeling is failliet. Het suggereert lange wachttijden, die in praktijk erg blijken mee te vallen. Om vrijkomende woningen eerlijk te verdelen, maken corporaties gebruik van woonruimteverdeelsystemen. Mensen kunnen […]

Lees verder

Actief Burgerschap is ook sprankelend: Utrecht Development Board

udb-artikel

De Utrecht Development Board is een vrijwillig meedenk gezelschap met de stad Utrecht. De Missie luidt: ‘verbinden, versnellen en verzilveren’, van alle mogelijke initiatieven die passen bij de zich snel ontwikkelende grote stad Utrecht (groei naar 400.000 inwoners). De UDB zit qua positie en samenstelling typisch tussen bedrijfsleven, civil society en gemeente in, en kan […]

Lees verder

Burgermacht: Het stichten van scholen

Burgermacht: Het stichten van scholen

De Volkskrant rapporteert vandaag, 29 april j.l., over een onderzoek naar het stichten van scholen. Formeel een grondwettelijk recht van ouders, feitelijk tegengewerkt door gemeenten en concurrerende scholen. Hierover gaat mijn upcoming essay ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme’. In dit blog daarom een voorproefje via de quotes uit […]

Lees verder