Aanvullend menu

Tag archief | burgermacht

High Level Toezicht – Nationaal Register

Op 29 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register specifiek gericht op ervaren toezichthouders. Het bespreekbaar maken van de maatschappelijke opdracht en het stellen van de juiste vragen, raakt de morele dimensie van de organisatie en van de toezichthouder zelf. Juist het bewust zijn van de eigen […]

Lees verder

Algemene vergadering CNV Connectief: opkomst Disruptief Burgerschap en grote impact op arbeid en polderpaternalisme

Op maandag 19 maart kwam de algemene vergadering van CNV Connectief (de vakbond voor overheid, publieke diensten, onderwijs, zorg en welzijn) bijeen om een nieuwe sectorvoorzitter Zorg & Welzijn te kiezen. Steven de Waal heeft tijdens deze vergadering een lezing verzorgd over het thema ‘Burgerkracht met Burgermacht‘, toegespitst op het meer strategische item, waar hij […]

Lees verder

Lezing ‘Wat is er aan de hand met onze democratie?’ voor Probus Waalwijk

Op 15 maart verzorgde Steven de Waal een inleiding (download zijn presentatie) en leidde een debat met de leden van Probus Waalwijk en omgeving (zijn geboorteplaats) over de stand van zaken en de heersende ongerustheid over onze democratie. Dit varieert van kritiek op de vormgeving (eens in de vier jaar stemmen op beroepspolitici is niet zo’n bijzondere inbreng […]

Lees verder

Disruption of Democracy: The rising power of citizens

Democratie tumb4

We know disruption as a strategic phenomenon in the market. Many professional politicians and executives of public service organizations wrongly think (or hope) it is a phenomenon restricted to the market. They ignore the underlying revolution in ICT worldwide, which gives direct commmunication and information tools to citizens. This new power has already an enormous […]

Lees verder

Burgermacht krijgt voet aan de grond bij nieuw kabinet

Regeerakkoord-2017-300x214

Nu de inkt is opgedroogd, bekijk ik het regeerakkoord vanuit het oogpunt van burgermacht: de invloed die de disruptieve burger krijgt en kan inzetten om voor zijn belangen en wensen op te komen. Dit is geheel in lijn met de missie van Public SPACE (bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap) en mijn laatste boek: […]

Lees verder

The impact of disruptive citizens on healthcare

Videobril

In parallel with the ongoing disruption in the market, I pioneered the concept of ‘disruptive citizen’ to draw attention to the impact of the same technological revolution on politics and public services. It leads to new power through information, communication and media and a totally new mentality of self-knowledge, self-steering and self-management of citizens. It […]

Lees verder

De macht van de Disruptieve Burger: de Nieuwe Publieke Arena

Op 12 juni houdt Steven de Waal een lezing met debat bij de communicatieprofessionals van een energie producerende onderneming over de nieuwe publieke arena door de opkomst van de disruptieve burger, zoals Public SPACE dat eerder omschreven heeft. Niet alleen de politiek heeft te maken met de nieuwe eisen aan publiek leiderschap, zoals ik al […]

Lees verder

Governance College over eigentijds toezicht en bestuur in zorg: Bestuur & Burgers

De NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) de NVZD (de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg) en Avicenna Academie voor Leiderschap organiseren een reeks Governance Colleges. Als aftrap daarvan geeft Steven de Waal, samen met Gabriel van den Brink, op 7 juni college over zijn en Public SPACE grote onderwerp: het samenspel […]

Lees verder

Lezing over disruptieve burger voor medewerkers Nationale Ombudsman

Op 30 mei verzorgt Steven de Waal een lunchlezing “De disruptieve burger: van medezeggenschap naar co-creatie” voor medewerkers van Bureau Nationale Ombudsman. Hij zal vooral ingaan op zijn filosofie van noodzaak van bevordering burgerkracht en dus geven van burgermacht (zoals ook de titel van zijn laatste boek luidt) en hoe hij in die missie nu […]

Lees verder

Lezing ‘Wat is er aan de hand met onze democratie?’ voor Probus Utrecht

Op maandag 13 maart a.s. verzorgt Steven de Waal een inleiding en leidt een debat met de leden van Probus Utrecht over de stand van zaken en de heersende ongerustheid over onze democratie.  Dit varieert van kritiek op de vormgeving (eens in de vier jaar stemmen op beroepspolitici is niet zo’n bijzondere inbreng in deze tijd van snelle […]

Lees verder