Aanvullend menu

Tag archief | civil society

Actief Burgerschap is ook sprankelend: Utrecht Development Board

udb-artikel

De Utrecht Development Board is een vrijwillig meedenk gezelschap met de stad Utrecht. De Missie luidt: ‘verbinden, versnellen en verzilveren’, van alle mogelijke initiatieven die passen bij de zich snel ontwikkelende grote stad Utrecht (groei naar 400.000 inwoners). De UDB zit qua positie en samenstelling typisch tussen bedrijfsleven, civil society en gemeente in, en kan […]

Lees verder

Maatschappelijk Leiderschap – Inspiratie voor top Gemeente Amsterdam

Iemand die het niet begrepen heeft, meldt dat hij/zij naar een cursus ‘leiderschap’ gaat. Leiderschap is immers zo niet te leren. Als er al onderwijs bij te pas kan komen, is dat niet klassikaal en frontaal met een docent (het zou immers toeval zijn als deze ook leiderschap vertoonde en er daarom in les kon […]

Lees verder

Burgerkracht met Burgermacht – VTW themabijeenkomst

Op 29 maart houdt Steven de Waal een uitgebreide lezing tijdens een themabijeenkomst voor leden van de Vereniging voor Toezichthouders op de Woningcorporaties vooraf aan hun ALV (VTW) (Themabijeenkomst). Aanleiding en onderwerp is zijn laatste boek, ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (BoomLemma 2015). In dit boek analyseert hij de opkomst van het burgerschapsdenken in veel beleidsdiscussies. Dit […]

Lees verder

Toezicht houden op en klankbord zijn voor bestuur maatschappelijke organisatie – Lezing en discussie voor SGZ

Op 23 maart verzorgt Steven de Waal voor RvT, cliëntenraad en directie van de SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer) een inleiding en discussie over toezicht houden op en klankbord zijn in relatie tot een maatschappelijke onderneming als de SGZ. Belangrijke onderwerpen zullen zijn: Strategische context (wat is er in de Nederlandse zorg en met name […]

Lees verder

Burgerkracht met Burgermacht en het einde van de maatschappelijke onderneming

Burgerkracht met Burgermacht en het einde van de maatschappelijke onderneming

Nederland verbouwt de verzorgings-en verzekeringsstaat fundamenteel, volgens een nieuw paradigma: inschakelen van actief burgerschap. Het komende essay van Public SPACE, auteur dr. S.P.M. de Waal, getiteld ‘Burgerkracht met Burgermacht’ dat nu finaal bij uitgever BoomLemma ligt en in mei .a.s verschijnt, analyseert dit proces, de problemen, de kansen, de lege retoriek en doet aanbevelingen. Burgers […]

Lees verder

Het (Academisch) licht op Maatschappelijk Leiders

proefschrift-Steven-de-Waal-voorkant

De afgelopen jaren heb ik vanuit Public SPACE onderzoek gedaan naar de waarde(n) van maatschappelijk leiders, gedefinieerd als private personen die een extra, opvallende bijdrage leveren aan de publieke zaak. Dat onderzoek is nu afgerond in een boek, tevens proefschrift, dat op 10 oktober a.s. door mij zal worden verdedigd aan de Universiteit Utrecht.

Lees verder

Overheid en Middenveld: Buijink’s onvolledige analyse

Chris Buijink, SG EZ, heeft in het nieuwjaarsartikel (ESB) aanbevelingen gedaan rond betere sturing van semi-publieke dienstverlening. Hier mijn commentaar. Het artikel is een moedige en systematische poging het functioneren van de semi-publieke sectoren aan te snijden, vanuit twee behoorlijk gevoelig liggende voorbeelden: de woningcorporaties en het spoor. Ik geef hier commentaar, omdat het goed […]

Lees verder