Aanvullend menu

Tag archief | integriteit

Governance en Leiderschap: Karakter, Gedrag en Verleidingen & De positie van Raden van Toezicht (CIPO Governance Symposium: Integriteit en onafhankelijkheid)

Op 17 mei verzorgt Steven de Waal een lezing op een symposium voor de besturen van publieke omroeporganisaties over integriteit en onafhankelijkheid van de Commissie Integriteit Publieke Omroep CIPO. Integriteit is een cruciaal karakterkenmerk van bestuurders en hun interne toezichthouders. Noch publiek, noch externe toezichthouders, noch aandeelhouders, noch belanghebbenden willen twijfelen aan integriteit in de […]

Lees verder