Aanvullend menu

Tag archief | Maatschappelijke onderneming

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI/VTW Academie

Op 14 maart verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie voor het eerst in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan de […]

Lees verder

Burgermacht krijgt voet aan de grond bij nieuw kabinet

Regeerakkoord-2017-300x214

Nu de inkt is opgedroogd, bekijk ik het regeerakkoord vanuit het oogpunt van burgermacht: de invloed die de disruptieve burger krijgt en kan inzetten om voor zijn belangen en wensen op te komen. Dit is geheel in lijn met de missie van Public SPACE (bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap) en mijn laatste boek: […]

Lees verder

Leadership and the Public Agenda

Op 13 april verzorgt Steven de Waal een gastcollege ‘Leadership and the Public Agenda’ als onderdeel van de NIG Course ‘Leadership in the Public Sector’ voor PhD studenten, georganiseerd vanuit de onderzoeksschool voor bestuurskunde van de Universiteit Utrecht (USBO). Uiteraard baseert hij zich hierbij op zijn proefschrift, ‘The value(s) of Civil Leaders'(Eleven 2014). Het theoretisch […]

Lees verder

Waardengebonden leiderschap en dus waardengebonden toezicht (NVTZ leergang Voorzitters Raad van Toezicht)

Op 5 oktober verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder

Originele Sleuteltermen uit Strategische analyse Public SPACE

strategy.jpeg

Public SPACE (2002) heeft drie unieke kenmerken: (a) het is een private, onafhankelijke Denktank, (b) niet met rationele pretentie, maar maatschappelijke missie (c) hanteert methode van strategisch vooruitkijken. Dit heeft de afgelopen 15 jaar geleid tot de lancering van eigen sleuteltermen, zoals De Maatschappelijke Onderneming, De Disruptieve Burger, PolderPaternalisme, ChinaZorg en Burgerschap in de Boardroom. […]

Lees verder

De disruptieve burger: van medezeggenschap naar co-creatie – StrategiePlatform Overheid 2017

sheet-samenvatting-burgermachtdebatten

Tijdens het StrategiePlatform Overheid op 8-9 februari georganiseerd door Management Events verzorgt Steven de Waal 2 x een workshop rond het thema “De disruptieve burger: van medezeggenschap naar co-creatie”. Deze bijdrage is natuurlijk vooral gebaseerd op zijn laatste boek: ‘Burgerkracht met Burgermacht’. Kernanalyse achter deze titel is dat Nederland al vanouds, sinds meer dan 100 […]

Lees verder

Institutionele orde met RvC/bestuur Woningcorporatie

Op vrijdag houd ik een incompany lezing en discussie met RvC en bestuur van een middelgrote woningcorporatie. Mijn inbreng zal gaan over de grote veranderingen met een fundamentele impact op de institutionele orde van  woningcorporaties en hun governance: disruptie, en vooral de vertaling die Public SPACE daarvan heeft gemaakt door de toepassing op politieke en […]

Lees verder

De ontwrichtende huurder? De invloed van huurders volgens en op visitaties.

Op 7 april vindt het “WoONcongres 2016 Wonen in beweging” plaats in Den Haag. De directe aanleiding voor het WoONcongres is het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), een samenwerking tussen het ministerie van BZK/Wonen en Rijksdienst en het CBS, dat bijna gereed is! Het WoON is een veelomvattend enquêteonderzoek dat elke drie jaar wordt uitgevoerd onder […]

Lees verder

De ontwrichtende burger – lezing & discussie bij Rotary Utrecht

Naar aanleiding van zijn essay in het FD “De ontwrichtende burger komt onstuitbaar naderbij” is Steven de Waal uitgenodigd om op 1 maart met de leden van de Rotary Club Utrecht zijn inzichten te delen en in discussie te gaan. Hij zal daarbij ook ingaan op zijn aanverwante boek: ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de […]

Lees verder

Dag van de Denktanks – Public SPACE: Doorbraak in Burgerschap

Banner

Tijdens De Dag Van De Denktanks op 9 maart aanstaande, de tweede alweer na de première vorig jaar, zullen toonaangevende denktanks samen met deelnemers de maatschappelijke doorbraken waar zij actueel aan werken, aantonen en doornemen. In interactieve sessies presenteren Denktanks waar ze aan werken, deelnemers denken en doen mee. Daarnaast zullen twee Guerrilla denktanks werken […]

Lees verder