Aanvullend menu

Tag archief | onderwijs

Strategisch Management voor de Publieke Zaak voor Voorzitters Raden van Toezicht NVTZ/VTOI/VTW Academie

Op 14 maart verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht van de NVTZ Academie voor het eerst in combinatie met de VTOI-NVTK Academie. We concentreren ons dus op de dynamische en eindverantwoordelijke positie in intern toezicht op maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, niet sectorspecifiek. Aan de […]

Lees verder

De disruptieve burger in het onderwijs: Toekomstgericht leiderschap

CAOP 20180115 Slide01

Informatisering en digitalisering van het onderwijs, ontwikkeling big data: (disruptieve) innovaties, hoe daarmee om te gaan? Welke innovaties spelen er en wat is de impact? Dit ondermijnt het idee van de keuze vanuit overtuigingen voor pedagogisch didactische methodieken, immers de effectiviteit kan gemeten worden. Hoe hiermee om te gaan naar docenten, leerlingen, ouders? Wat betekent […]

Lees verder

Leiderschap in en vanuit een ROC

Op 29 en 31 maart verzorgt Steven de Waal via AOG School of Management een bijdrage aan een grootschalig incompany organisatie-ontwikkelprogramma voor een van de grote ROC’s van Nederland. Zijn bijdrage ligt uiteraard, en heel passend voor een belangrijk maatschappelijk instituut als een ROC,  in het verlengde van zijn promotieonderzoek: Waarde(n) van maatschappelijk leiders (The […]

Lees verder

VTOI Regiobijeenkomst voor voorzitters RvT uit het VO/MBO/HBO

Op 19 april begeleidt Steven de Waal een regiobijeenkomst van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) speciaal voor voorzitters over hun specifieke rol in de raad, de wisselwerking met het CvB en alles wat hierbij komt kijken. Hij behandelt vooral materiaal uit zijn recente proefschrift en laatste boek ‘Burgerkracht met Burgermacht’ zoals: de ontwikkeling […]

Lees verder

VTOI congres ‘Waardegericht Toezicht’, Presentatie Rapport Boutellier

Tijdens dit jaarlijkse congres voor leden van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) wordt het rapport gepresenteerd van de Commissie Boutellier waar Steven de Waal deel van uitmaakte. De veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en kinderopvang vragen om een andere benadering van het toezicht. De VTOI heeft daarom de Commissie […]

Lees verder

VTOI Regiobijeenkomst voor voorzitters RvT uit het VO/MBO/HBO

In de maanden oktober en november organiseert de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) opnieuw een vijftal regiobijeenkomsten. Op 11 oktober begeleidt Steven de Waal een bijeenkomst speciaal voor voorzitters over hun specifieke rol in de raad, de wisselwerking met het CvB en alles wat hierbij komt kijken. Hij behandelt vooral materiaal uit zijn recente […]

Lees verder

Boeklancering ‘Burgerkracht met Burgermacht’ in Dudok

kim-putters-boekpres

Op 19 mei j.l. mocht ik mijn nieuwste boek ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme'(BoomBestuurskunde) aanbieden in Dudok Den Haag aan prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het was een levendige bijeenkomst, zoals te zien op bijgaande video. Kim Putters hield een goed voorbereid en […]

Lees verder

“Participatiesamenleving vraagt om meer rechten voor burgers”

Boekpresentatie 7a

Er is volop kracht van burgers, daarop kan de overheid vertrouwen, maar dat moet gepaard gaan met meer macht. Dit betoogt Steven de Waal in zijn essay Burgerkracht met Burgermacht, dat hij op 19 mei heeft aangeboden aan Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Nederland verbouwt de verzorgingsstaat en in de […]

Lees verder

Congres PO-raad ‘Kennis voor morgen’

Op 12 juni vindt het jaarlijkse Congres van de PO-raad plaats met dit keer als thema ‘Kennis voor morgen’. Steven de Waal verzorgt die dag een workshop rond het thema “Het bouwen van het onderwijs rondom het kind en zijn toekomst en de gevolgen voor het bestuurlijk stelsel: van schoolplicht naar leerrecht?” Deze dag is […]

Lees verder

Boeklancering: Burgerkracht met Burgermacht

Boeklancering: Burgerkracht met Burgermacht

A.s. 19 mei presenteer ik met trots het nieuwste essay van Public SPACE in Den Haag aan prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau: ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme’. Centraal staat daarin de vraag hoe de burger zich zal en moet gaan organiseren, tegenover of met overheid […]

Lees verder