Aanvullend menu

Tag archief | RvC

Masterclass Strategie en Toezicht (Nationaal Register)

Op 18 mei verzorgt Steven de Waal de Masterclass ‘Strategie en Toezicht’ in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders van het Nationaal Register. Hij gaat daarbij in op moderne opvatting over strategie en hoe de RvC/RvT daaraan bijdraagt. Dat is vaak een moeizame verhouding: de bestuurder vindt dat hij/zij er meer verstand van […]

Lees verder

VTW Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

Tijdens de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC” op 13 juni, verzorgt Steven de Waal een inleiding over trends in de maatschappij. Hij geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van […]

Lees verder

VTW Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

Tijdens de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC” op 24 mei en 13 juni, verzorgt Steven de Waal een inleiding over trends in de maatschappij. Hij geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op […]

Lees verder

Cruciale rollen van RvC in moderne strategiebepaling (Nationaal Register voor Commissarissen)

Op 29 september verzorgt Steven de Waal een masterclass over ‘Strategische keuzes: ook een prestatie van de RvC’ in het programma van Nationaal Register voor Commissarissen in Den Haag. Hij doet dat in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders. Hij gaat daarbij in op moderne opvatting over strategie en hoe de RvC daaraan […]

Lees verder

VTW Masterclass de RvC en de stakeholders

De door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “De RvC en de stakeholders” of “De aanspreekbare commissaris en de stakeholders” geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders, bespreekt de rol die de commissarissen hebben in de dialoog met de […]

Lees verder

Management als Kaste en Elite

regentessen frans hals

De afgelopen periode heb ik veel colleges en lezingen, o.a. bij Nationaal Register, NVTZ Academie en VTW, gegeven over maatschappelijk leiderschap en de rol van RvT/RvC (corporate governance) daarbij, het onderwerp van mijn proefschrift. In de selectie van nieuwe bestuurders, maar vooral in de stimulansen, beoordelingen en bijsturingen op hun maatschappelijke oriëntatie en leiderschap is […]

Lees verder

VTW Masterclass de RvC en de stakeholders

De door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “De RvC en de stakeholders” of “De aanspreekbare commissaris en de stakeholders” geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders, bespreekt de rol die de commissarissen hebben in de dialoog met de […]

Lees verder

Strategie en RvC (Nationaal Register)

Op 15 april en 11 november houdt Steven de Waal een college over ‘Strategische keuzes: ook een prestatie van de RvC’ in het programma van Nationaal Register voor Commissarissen in Den Haag. Hij doet dat in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders. Hij gaat daarbij in op moderne opvattingen over strategie en hoe […]

Lees verder

Strategie en RvC (Nationaal Register)

Op 15 april en 11 november houdt Steven de Waal een college over ‘Strategische keuzes: ook een prestatie van de RvC’ in het programma van Nationaal Register voor Commissarissen in Den Haag. Hij doet dat in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders. Hij gaat daarbij in op moderne opvattingen over strategie en hoe […]

Lees verder