Aanvullend menu

Tag Archives | voorzitterschap

Waardengebonden leiderschap en dus waardengebonden toezicht (NVTZ leergang Voorzitters Raad van Toezicht)

Op 5 oktober verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder

NVTZ leergang voor Voorzitters van Raad van Toezicht

Op 11 april verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder

NVTZ leergang voor Voorzitters van Raad van Toezicht

Op 9 maart verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder

NVTZ leergang voor Voorzitters van Raad van Toezicht

Op 27 september verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken […]

Lees verder

NVTZ leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

Op 13 april verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De complexiteit […]

Lees verder

NVTZ leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

Op 10 maart verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De complexiteit […]

Lees verder

NVTZ Ontwikkelsessie voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

Op 22 januari verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan een reeks Ontwikkelsessies voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. In zijn bijdrage staat  de rol van de voorzitter bij het komen tot een visie op toezicht en het effectief opereren in de veelal lastige context van […]

Lees verder

NVTZ Ontwikkelsessie voor Voorzitters RvT in de Zorg

Op 13 maart verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan een reeks Ontwikkelsessies voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie. In zijn bijdrage staat  de rol van de voorzitter bij het komen tot een visie op toezicht en het effectief opereren in de veelal lastige context van […]

Lees verder

Juryrapport ‘Best Practices in Wonen, Zorg en Welzijn’ 2010

In 2010 kwamen zestien inzendingen in aanmerking voor de KMBV Best Practice Award, de honorering voor best practices in wonen, zorg en welzijn. Steven de Waal was voorzitter van de jury, die verder bestond uit Martijn Koot (VGN), Frank Bluminck (Actiz) en Margot van der Starre (NVZ). De jury waardeerde zeer het enthousiasme en de inzet van alle […]

Lees verder

Woningcorporaties maatschappelijk toetsbaar: nieuwe stichting waarborgt onafhankelijke visitaties

Na jaren van discussie zijn partijen in de sector volkshuisvesting erin geslaagd gezamenlijk een onafhankelijke visitatiestichting op te zetten, die het presteren van corporaties maatschappelijk toetsbaar moet maken. De Woonbond, Aedes, VTW en het ministerie van VROM ondersteunen deze ‘Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland’. De ruim 450 corporaties worden ten minste eens in de vier jaar […]

Lees verder