Aanvullend menu

Tag archief | woningcorporaties

Bestaan woningcorporaties nog wel in 2025? – Hofmeier Connect Meeting

Robotisering van uitvoerende werkzaamheden, Blockchain en 3D woningprinting. De wereld rondom woningcorporaties is volop in beweging! Nieuwe platforms en apps zullen zich aandienen om bewoners of belanghebbenden de disruptiemacht in handen te geven die hoort bij nieuwe technologieën. Steven de Waal verzorgt tijdens de Hofmeier Connect Meeting voor Woningcorporaties op 14 juni een lezing met aansluitend discussie […]

Lees verder

VTW Masterclass Disruptie door de Burger: “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

VTW 20171208 Slide01

Op 8 december verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”. Hij geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de […]

Lees verder

VTW Masterclass Disruptie door de Burger: “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

Op 31 oktober verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”. Hij geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de […]

Lees verder

Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden – 10 jaar Visitatie Woningcorporaties

Op 27 september 2017 organiseert de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), waar Steven de Waal vanaf de start voorzitter van de RvT  is, een symposium over de legitimatie en visitatie van woningcorporaties nu en in de toekomst. Het stelsel van visitatie van woningcorporaties bestaat in 2017 tien jaar. Steven de Waal was de trekker, vanuit […]

Lees verder

Een nieuw WoonRuimteVerdeelsysteem

Op 23 maart is Steven de Waal een van de ‘voorspellers’ tijdens het evenement ‘Denk mee over een nieuw WRV’ georganiseerd door HabiTask. Het huidige systeem van woonruimteverdeling is failliet. Het suggereert lange wachttijden, die in praktijk erg blijken mee te vallen. Om vrijkomende woningen eerlijk te verdelen, maken corporaties gebruik van woonruimteverdeelsystemen. Mensen kunnen […]

Lees verder

Institutionele orde met RvC/bestuur Woningcorporatie

Op vrijdag houd ik een incompany lezing en discussie met RvC en bestuur van een middelgrote woningcorporatie. Mijn inbreng zal gaan over de grote veranderingen met een fundamentele impact op de institutionele orde van  woningcorporaties en hun governance: disruptie, en vooral de vertaling die Public SPACE daarvan heeft gemaakt door de toepassing op politieke en […]

Lees verder

De ontwrichtende huurder? De invloed van huurders volgens en op visitaties.

Op 7 april vindt het “WoONcongres 2016 Wonen in beweging” plaats in Den Haag. De directe aanleiding voor het WoONcongres is het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), een samenwerking tussen het ministerie van BZK/Wonen en Rijksdienst en het CBS, dat bijna gereed is! Het WoON is een veelomvattend enquêteonderzoek dat elke drie jaar wordt uitgevoerd onder […]

Lees verder

Burgerkracht met Burgermacht – VTW themabijeenkomst

Op 29 maart houdt Steven de Waal een uitgebreide lezing tijdens een themabijeenkomst voor leden van de Vereniging voor Toezichthouders op de Woningcorporaties vooraf aan hun ALV (VTW) (Themabijeenkomst). Aanleiding en onderwerp is zijn laatste boek, ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (BoomLemma 2015). In dit boek analyseert hij de opkomst van het burgerschapsdenken in veel beleidsdiscussies. Dit […]

Lees verder

Boeklancering ‘Burgerkracht met Burgermacht’ in Dudok

kim-putters-boekpres

Op 19 mei j.l. mocht ik mijn nieuwste boek ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme'(BoomBestuurskunde) aanbieden in Dudok Den Haag aan prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het was een levendige bijeenkomst, zoals te zien op bijgaande video. Kim Putters hield een goed voorbereid en […]

Lees verder